Programarea examenelor din sesiunea de iarna 2020

Programarea examenelor din anul I

Programarea examenelor din anul II

Examenele de credite vor putea fi sustinute in perioada 20 ianuarie-9 februarie 2020, dupa achitarea taxei de reexaminare si in baza unei cereri depuse la secretariatul Facultatii. 

Programarea examenelor din sesiunea de iarna 2020

Programarea examenelor din anul I

Programarea examenelor din anul II

Examenele de credite vor putea fi sustinute in perioada 20 ianuarie-9 februarie 2020, dupa achitarea taxei de reexaminare si in baza unei cereri depuse la secretariatul Facultatii. 

Programarea examenelor din sesiunea de iarna 2020

Programarea examenelor din anul I

Programarea examenelor din anul II

Examenele de credite vor putea fi sustinute in perioada 20 ianuarie-9 februarie 2020, dupa achitarea taxei de reexaminare si in baza unei cereri depuse la secretariatul Facultatii. 

Programarea examenelor din sesiunea de iarna 2020

Programarea examenelor din sesiunea de iarnă 2020

Programarea examenelor din sesiunea de iarnă 2020

Programarea examenelor din sesiunea de iarnă 2020

Programarea examenelor din sesiunea de iarnă 2020

Conferința Internațională de Științe Economice și Administrarea Afacerilor (ICESBA) .

Institutul Central de Cercetare Științifică și Facultatea de Științe Economice București, din cadrul Universității Spiru Haret organizează în data de 15-16 noiembrie 2019, Conferința Internațională de Științe Economice și Administrarea Afacerilor (ICESBA) .

Locație :Premium Wellness Institute, strada Dumitru Brumărescu 1-3, sector 4 București.

...

Practica de specialitate MFPPP - an II- an universitar 2019-2020

COLOCVIU PRACTICA 
Colocviul de practică se va desfăşura la data stabilită pentru fiecare program de studii, online, folosind Google Meet. 
Studentii vor încarcă pe plaforma Blackboard documentele rezultate din desfăşurarea stagiului de practică (caietul de practică completat, fişe etc.) cu cel puţin 48 ore înainte de data colocviului. Documentele vor fi
...

Repartizarea masteranzilor pe grupe anul universitar 2019-2020

Anul I, IF 2019-2020 download

Anunț

American Councils for International Education anunță deschiderea aplicațiilor pentru Kennedy Academy for Students.Detalii 

ORAR sem.I an universitar 2019-2020

Orar Anul I, semestrul I download

Orar Anul II, semestrul I download

ORAR sem.I an universitar 2019-2020

Orar anul I, semestrul I download  

Orar anul II, semestrul I download  

 

ORAR sem.I an universitar 2019-2020

Orar Anul I semestrul I, downloadd

Orar Anul II, semestrul I, download