Descrierea programelor postuniversitare

Domeniul Marketing 

    Denumirea programului 

     Marketingul şi managementul Operaţiunilor Logistice

     Marketingul şi managementul serviciilor

     Marketing şi management turistic

     Marketingul şi managementul situaţiilor de urgenţă

     Marketingul şi managementul serviciilor în industria HoReCa

     Marketingul şi managementul administraţiei vamale

     Marketingul turismului de croazieră şi agrement

     Valorizarea patrimoniului prin marketingul proiectelor culturale ID

     Valorizarea patrimoniului prin marketingul proiectelor culturale

     Marketingul diplomației publice

     SAP Vânzări

     Marketing şi management în administraţia publică

     Marketing aplicat în  industria modei

Domeniul Contabilitate    

    Denumirea programului 

     Managementul financiar al proiectelor cu finanţare europeană

     Raportare financiară la entităţi economice şi instituţii publice

     Contabilitatea primară a entităţilor economice

     Contabilitate şi fiscalitatea  TVA şi a impozitului pe profit

     Audit, control şi expertiza contabilă

Domeniul Management   

    Denumirea programului 

     Scriere, management şi implementare de proiecte IF

     Scriere, management şi implementare de proiecte IFR

     Scriere, management şi implementare de proiecte ID

     Abilități manageriale pentru managementul inovării

     Abilități manageriale pentru managementul inovării ID

     Management școlar adaptat la realitățile școlii românesti IFR

     Management școlar adaptat la realitățile școlii românesti ID

Programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă

LISTA PROGRAME POSTUNIVERSITARE 

Programe postuniversitare - domeniul de studii MANAGEMENT

 Scriere, management si implementare de proiecte

  Abilitati manageriale pentru managementul inovarii

   Management scolar adaptat la realitatile sociale