PROGRAME POSTUNIVERSITARE

Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă vizează actualizarea/dezvoltarea/perfecţionarea unei/unor competenţe ori unităţi de competenţă/competenţe din una sau mai multe calificări universitare ori din unul sau mai multe standarde ocupaţionale, aferente unei ocupaţii care poate fi practicată doar de un absolvent de studii universitare.

Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă pot fi organizate de instituţiile de învăţământ superior acreditate, care au acreditate cel puţin programe de studii universitare de licenţă şi masterat în domeniul ştiinţific respectiv.

Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă pot fi organizate în regim cu taxă sau cu finanţare din alte surse.

Au dreptul să participe la studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă absolvenţii care au cel puţin studii universitare cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

La finalizarea programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională, instituţia organizatoare eliberează un certificat de atestare a competenţelor profesionale specifice programului.

Ordinul nr. 4.750/2019, cu modificările și completările ulterioare, aprobă Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, iar ordinul nr. 5.370/2012 aprobă modelul certificatului de atestare a competenţelor profesionale şi al suplimentului descriptiv.

 

APLICAŢII INFORMATICE PENTRU EFICIENTIZAREA ACTIVITĂŢII ÎNTREPRINDERILOR descarca

APLICAȚII INFORMATICE DE TIP CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT) PENTRU EFICIENTIZAREA ACTIVITĂŢII ÎNTREPRINDERILOR   descarca

APLICAȚII INFORMATICE DE TIP ERP (ENTERPRISE RESOURCE PLANNING) PENTRU EFICIENTIZAREA ACTIVITĂŢII ÎNTREPRINDERILOR  descarca