CONSILIUL FACULTĂȚII  
 

Conf. univ. dr. Iatagan Mariana – decan

Conf. univ. dr. Uta Cristian – prodecan

Prof. univ. dr. Ionescu Luminiţa – director de departament Științe Economice

Conf. univ. dr. Rașcu Pistol Silvia Ruxandra – director departament Limbi Moderne și Comunicare în Afaceri

Conf. univ. dr. Zorzoliu Raluca Ileana – membru

Bucureșteanu (Burcea) Alina Luciana - student   

Boiangiu Cătălin Mihail – student