CONSILIUL FACULTĂȚII  
 

Prof. univ. dr. Gherasim Zenovic – decan

Conf. univ. dr. Iatagan Mariana – prodecan

Prof. univ. dr. Ionescu Luminiţa – director de departament

Conf. univ. dr. Georgescu Floarea – membru

Conf. univ. dr. Zorzoliu Raluca Ileana – membru

Zidaru Aurelian-Marian – membru, student anul II, Contabilitate și Informatică de Gestiune

Albinaru Mihaela-Alexandra – membru, student anul I, Management