CONSILIUL FACULTĂȚII  
 

Conf. univ. dr. Iatagan Mariana – decan

Conf. univ. dr. Uta Cristian – prodecan

Prof. univ. dr. Ionescu Luminiţa – director de departament

Conf. univ. dr. Georgescu Floarea – membru

Conf. univ. dr. Zorzoliu Raluca Ileana – membru

Postelnicu Oana Magdalena – membru, student anul II, Contabilitate și Informatică de Gestiune   

Manea Cristian – membru, student anul II, Management IF