CONSILIUL FACULTĂȚII  
 

Conf. univ. dr. Iatagan Mariana – decan

Conf. univ. dr. Uta Cristian – prodecan

Prof. univ. dr. Ionescu Luminiţa – director de departament Științe Economice

Conf. univ. dr. Rașcu Pistol Silvia Ruxandra – director departament Limbi Moderne și Comunicare în Afaceri

Conf. univ. dr. Zorzoliu Raluca Ileana – membru

Moroșanu G. Maria Carmen - studenta, Contabilitate si Informatica de Gestiune,  an I 

Postelnicu I. Florin – student - Management IF, anul II