Comisia de Audit Intern a Calităţii - CAIC 2022-2023 download

Raportul anual al Comisiei de Audit Intern a Calităţii - CAIC 2022-2023 download

 

Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii  - CEAC 2022-2023 download

RAPORT ANUAL PRIVIND  EVALUAREA COLEGIALĂ 2022-2023 download

Raportul anual al Comisiei de evaluare şi asigurarea calităţii pe Facultate - CEACF 2022-2023

 

Comisia de Audit Intern a Calităţii - CAIC 2021-2022 download

Raportul anual al Comisiei de Audit Intern a Calităţii - CAIC 2021-2022 download

 

Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii - CEAC 2021-2022 download 

RAPORT ANUAL PRIVIND  EVALUAREA COLEGIALĂ 2021-2022 download

RAPORT ANUAL PRIVIND  EVALUAREA MULTICRITERIALĂ 2021-2022 download

Raportul anual al Comisiei de evaluare şi asigurarea calităţii pe Facultate - CEACF 2021-2022 download

 

Comisia de Audit Intern a Calităţii - CAIC   2020-2021 download

Raportul anual al Comisiei de Audit Intern a Calităţii - CAIC 2020-2021 download

 

Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii - CEAC 2020-2021 download

RAPORT ANUAL PRIVIND  EVALUAREA COLEGIALĂ 2020-2021 download

RAPORT ANUAL PRIVIND  EVALUAREA MULTICRITERIALĂ 2020-2021 download

Raportul anual al Comisiei de evaluare şi asigurarea calităţii pe Facultate - CEACF 2020-2021 download

 

Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii - CEAC 2019-2020 download

Raportul anual al Comisiei de evaluare şi asigurarea calităţii pe Facultate - CEACF 2019-2020 download

RAPORT ANUAL PRIVIND  EVALUAREA MULTICRITERIALĂ 2019-2020 download

Comisia de Audit Intern a Calităţii - CAIC   2019-2020 download

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE AL COMISIEI DE AUDIT INTERN AL CALITĂȚII - CAIC 2019-2020 download

 

Comisia de Audit Intern al Calităţii - CAIC   2018-2019

Raportul anual al Comisiei de Audit Intern a Calităţii - CAIC 2018-2019 download 

Comisia de Audit Intern al Calităţii - CAIC   download

 

Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii - CEAC 2018-2019 download

Raportul anual al Comisiei de evaluare şi asigurarea calităţii pe Facultate - CEACF 2018-2019 download

 

Comisia de Audit Intern al Calităţii - CAIC   download

Raportul anual al Comisiei de Audit Intern a Calităţii - CAIC 2017-2018 download

Regulamentul Comisiei de Audit Intern al Calităţii - CAIC download

Planificarea activităţii Comisiei de Audit Intern - CAIC download

Planul anual de audit intern download

Raportul anual al Comisiei de Audit Intern a Calităţii - CAIC 2016-2017download

 

Comisia de Audit Intern al Calităţii - CAIC 2016 - 2017 download

Regulamentul Comisiei de Audit Intern al Calităţii  - CAIC download

Planificarea activităţii Comisiei de Audit Intern - CAIC download

Planificarea auditului intern al calităţii download

Planul anual de audit intern download

 

Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii - CEAC 2018 - 2019 download

Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii - CEAC 2017 - 2018  download

Raportul anual al Comisiei de Evaluare si Asigurare a Calitatii - CEAC 2017-2018 download

Program de activitati anual CEAC 2017 - 2018 download

Plan strategic al Comisiei de Evaluare si Asigurare a Calitatii - CEAC 2015-2020 download

Raportul anual al Comisiei de Evaluare si Asigurare a Calitatii - CEAC 2016-2017 download

 

Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii - CEAC 2016-2017 download

Program de activitati anual CEAC 2016 - 2017 download

Plan strategic al CEAC 2015-2020 download

Raportul anual al Comisiei de Evaluare si Asigurare a Calitatii - CEAC 2015-2016 download

Raport al Comisiei de Audit Intern - perioada iulie - decembrie 2015 download