METODOLOGII ADMITERE 2024-2025

METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA  ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2024-2025 download

METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA  ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2024-2025 download

Regulament propriu de organizare a admiterii la programele de studii universitare de master pentru anul universitar 2022-2023 download

Regulament propriu de organizare a admiterii la programele de studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2022-2023 download

 

PROGRAM CONSULTATII CADRE DIDACTICE, an universitar 2023-2024

PROGRAM AUDIENŢE CADRE DIDACTICE DE CONDUCERE

DECAN Conf .univ.dr., Mariana IATAGAN: LUNI 12.00-14.00; JOI 14.00-16.00

PRODECAN Conf.univ.dr. Cristian UȚĂ: MARŢI 10.00-12.00; JOI 10.00-12.00

DIRECTOR DEPARTAMENT Prof.univ.dr. Luminiţa IONESCU: MIERCURI 10.00-12.00; VINERI 12.00-14.00

 

PROGRAM CONSULTATII CADRE DIDACTICE, semestrul I, an universitar 2023-2024 descarca

PROGRAM CONSULTATII CADRE DIDACTICE, semestrul lI, an universitar 2023-2024 descarca

Programul ERASMUS+ 2021-2027

Erasmus+ 2021-2027 Vieți mai împlinite,minți mai deschise prin intermediul programului UE pentru educație, formare,tineret și sport

Creat în urmă cu 35 de ani, Erasmus+ este unul dintre cele mai emblematice programe ale UE, bucurându-se până în prezent de aproape 13 milioane de participanți. Cu un buget total disponibil pentru Erasmus+ în perioada 2021-2027 în valoare de 26,2 miliarde EUR, la care se adaugă aproximativ 2,2 miliarde EUR din instrumentele externe ale UE, programul urmează să sprijine și mai mulți participanți și idei în Europa și în afara acesteia.

În cadrul Facultății de Științe Economice, studenții și masteranzii respectiv cadrele didactice și personalul suport pot beneficia de mobilități de studii și practică respectiv mobilități de predare și training în cadrul noului apel pentru anul universitar 2022 – 2023.

În urma eforturilor depuse de către Biroul Erasmus+, Universitatea are parteneriate instituționale încheiate cu mai multe instituții de învățământ din cadrul UE sau al țărilor partenere. Pentru Facultatea de Științe Economice, lista de instituții partenere care permit organizarea de mobilități universitare se poate consulta aici (fisier Institutii partenere_mobilitati Erasmus_FSE.docx)

Informații suplimentare referitoare la mobilitățile universitare de tip studii și/sau practică adresate studenților pot fi consultate aici (fisier -  3_Fisa informativa 2022 - KA131-HED KA171-HED Mobilitati pentru studenti.pdf).

Informații suplimentare referitoare la mobilitățile universitare de tip predare și/sau training adresate cadrelor didactice pot fi consultate aici (4_Fisa informativa 2022 - KA131-HED KA171-HED Mobilitati pentru personal universitar.pdf)

Informații referitoare la baremurile aferente sumelor alocate mobilităților pot fi consultate aici (Sume alocate pentru mobilitati_Agentia Nationala.pdf).

Pentru anul 2023, Programul Erasmus+ beneficiază de un buget de 4,2 miliarde EUR avaând drept deziderate esențiale sporirea sprijinului pentru incluziune, cetățenie activă și participare democratică, precum și pentru transformările verde și digitală în UE și la nivel internațional.

Pentru anul în curs, programul își propune să sprijine deplasarea elevilor a studenților din învățământul superior și din învățământul profesional și tehnic (EFP), a cursanților adulți, a tinerilor care participă la programe de învățare non-formală, a educatorilor și a personalului, peste granițe și în direcția unei experiențe educaționale și de formare la nivel european.

De asemenea, din acest an universitar programul va include o nouă acțiune de sprijinire a antrenorilor sportivi prin participarea lor la proiecte de mobilitate, extinzând oportunitățile de cooperare și învățare transeuropeană direct la organizațiile sportive locale de masă și la personalul acestora.

Întregul program Erasmus+ se axează pe patru priorități-cheie: egalitatea de șanse și de acces, incluziunea, diversitatea și echitatea. Pe parcursul anului 2023, în urma Anului European al Tineretului, programul va continua să se asigure că vocile tinerilor sunt auzite în Uniunea Europeană și în afara acesteia, în special printr-o intensificare a activităților pentru tineret finanțate prin Erasmus+. Pe lângă încurajarea, în toate sectoarele educaționale, a proiectelor care urmăresc să sprijine tranziția verde, programul continuă să urmărească neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon prin promovarea unor moduri de transport durabile și a unor comportamente mai responsabile din punctul de vedere al mediului.

Pentru date și informații relevante privind implementarea Programului Erasmus+ pentru orizontul 2021 – 2027 se poate consulta broșura programului aici (Prezentare Program Erasmus_orizont 2021_2017.pdf)

Pentru procedura de aplicare în vederea inițierii unei mobilități, studenții și cadrele didactice se vor adresa Biroului Erasmus+ al universității la adresa erasmus@spiruharet.ro și /sau coordonatorului Erasmus pe facultate  - Conf.univ.dr. Ghiorghiță Eugen - eugenghi@gmail.com.

Program Biblioteca de Ştiinţe Economice Bucureşti

Program Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Economice Bucureşti 

LUNI–JOI 8.00-18.00

VINERI 8.00–16.00

Adresa: BUCUREŞTI, Str Fabricii nr 46 G, sector 6 Complex DIDACTICA, Corp C, etaj 2, sala 202 A

Telefon: 0213169785 / 0213169786 – interior 119, 135

 

TAXE DE STUDII ANUL UNIVERSITAR 2023-2024

Taxe de studii- Anul universitar 2023-2024

Taxele se pot plati prin virament bancar sau la casieriile Univesității Spiru Haret.

BANCA RAIFFEISEN BANK, Cod IBAN RO08 RZBR 0000 0600 0466 9150 

Detalii plata: CNP student/masterand, an si program de studii

IMPORTANT

Achizitionare carti/ manuale din libraria USH

Va informam ca puteti achizitiona carti/ manuale din libraria USH, in limita stocului disponibil, pe baza de comanda transmisa prin Poșta Română, cu plata ramburs. Manualele sunt listate pe site-ul Editurii Fundației, de unde pot fi comandate de studenți și/ sau de toți cei interesați.

Adresa site-ului este:  https://editurafrm.ro/

ANUNT PRIVIND INSCRIEREA SI ADMITEREA LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICA

Pentru mai multe detalii accesati site-ul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) - dppd.spiruharet.ro

ANUNȚ - POSIBILITATE PLATA ONLINE

Studenţii Universităţii SPIRU HARET au posibilitatea achitării taxei de studiu şi a taxelor pe disciplină în următoarele moduri:

a). Prin intermediul modulului de plăţi online integrat în UMS, se pot efectua plăti accesând situația școlară la adresa: https://situatiescolara.spiruharet.ro

 Informaţii privind vizualizarea situaţiei şcolare şi a celei financiare

 b). Prin transfer bancar în unul din conturile:

      - RO08 RZBR 0000 0600 0466 9150 – Raiffeisen Bank

      - RO27 RNCB 0090 0136 1740 0001 – Banca Comercială Română

Taxele plătite prin transfer bancar se consideră achitate la data la care sumele intră în contul Universităţii Spiru Haret şi apar în extrasul de cont. În acest sens, vă rugăm ca pentru evitarea penalizărilor să aveti în vedere circuitul bancar şi să efectuati plata cu cel puţin o zi înainte de data limită.

c). Cu cardul prin POS la casieriile Universitatii Spiru Haret.

d). În numerar la casieriile Universitatii Spiru Haret.

e). În numerar la ghișeele băncii Raiffeisen. Cei care aleg această modalitate de plată trebuie sa depună suplimentar suma de 15 lei, care reprezintă comisionul bancar retinut de bancă direct din suma depusă, în caz contrar vor rămâne cu restante la taxe.

 

Anunt - Posibilitate efectuare plati online din UMS web pentru studenti

Vă informăm că aveţi posibilitatea achitării taxei de studiu şi a taxelor pe disciplină şi prin modulul de plăţi online integrat în UMS.

Plăţile online se pot efectua astfel accesând situația școlară la adresa:

https://situatiescolara.spiruharet.ro/ums/do/secure/inregistrare_user

Instrucţiuni la adresa: http://www.spiruharet.ro/data/2014/09/ums.pdf

Referitor la plata celor 4 tranşe de studii conform contractului semnat la începerea anului şcolar privind plata acestora, la termenele prevăzute, menţionăm că plăţile în sistem bancar şi P.O.S se consideră achitate la data la care sumele intră în contul Universităţii şi apar în extrasul de cont.

Vă rugăm ca pentru evitarea penalizărilor să aveti în vedere circuitul bancar şi să efectuati plata cu cel puţin o zi înainte de data limită.