Erasmus+ 2021-2027 Vieți mai împlinite,minți mai deschise prin intermediul programului UE pentru educație, formare,tineret și sport

Creat în urmă cu 35 de ani, Erasmus+ este unul dintre cele mai emblematice programe ale UE, bucurându-se până în prezent de aproape 13 milioane de participanți. Cu un buget total disponibil pentru Erasmus+ în perioada 2021-2027 în valoare de 26,2 miliarde EUR, la care se adaugă aproximativ 2,2 miliarde EUR din instrumentele externe ale UE, programul urmează să sprijine și mai mulți participanți și idei în Europa și în afara acesteia.

În cadrul Facultății de Științe Economice, studenții și masteranzii respectiv cadrele didactice și personalul suport pot beneficia de mobilități de studii și practică respectiv mobilități de predare și training în cadrul noului apel pentru anul universitar 2022 – 2023.

În urma eforturilor depuse de către Biroul Erasmus+, Universitatea are parteneriate instituționale încheiate cu mai multe instituții de învățământ din cadrul UE sau al țărilor partenere. Pentru Facultatea de Științe Economice, lista de instituții partenere care permit organizarea de mobilități universitare se poate consulta aici (fisier Institutii partenere_mobilitati Erasmus_FSE.docx)

Informații suplimentare referitoare la mobilitățile universitare de tip studii și/sau practică adresate studenților pot fi consultate aici (fisier -  3_Fisa informativa 2022 - KA131-HED KA171-HED Mobilitati pentru studenti.pdf).

Informații suplimentare referitoare la mobilitățile universitare de tip predare și/sau training adresate cadrelor didactice pot fi consultate aici (4_Fisa informativa 2022 - KA131-HED KA171-HED Mobilitati pentru personal universitar.pdf)

Informații referitoare la baremurile aferente sumelor alocate mobilităților pot fi consultate aici (Sume alocate pentru mobilitati_Agentia Nationala.pdf).

Pentru anul 2023, Programul Erasmus+ beneficiază de un buget de 4,2 miliarde EUR avaând drept deziderate esențiale sporirea sprijinului pentru incluziune, cetățenie activă și participare democratică, precum și pentru transformările verde și digitală în UE și la nivel internațional.

Pentru anul în curs, programul își propune să sprijine deplasarea elevilor a studenților din învățământul superior și din învățământul profesional și tehnic (EFP), a cursanților adulți, a tinerilor care participă la programe de învățare non-formală, a educatorilor și a personalului, peste granițe și în direcția unei experiențe educaționale și de formare la nivel european.

De asemenea, din acest an universitar programul va include o nouă acțiune de sprijinire a antrenorilor sportivi prin participarea lor la proiecte de mobilitate, extinzând oportunitățile de cooperare și învățare transeuropeană direct la organizațiile sportive locale de masă și la personalul acestora.

Întregul program Erasmus+ se axează pe patru priorități-cheie: egalitatea de șanse și de acces, incluziunea, diversitatea și echitatea. Pe parcursul anului 2023, în urma Anului European al Tineretului, programul va continua să se asigure că vocile tinerilor sunt auzite în Uniunea Europeană și în afara acesteia, în special printr-o intensificare a activităților pentru tineret finanțate prin Erasmus+. Pe lângă încurajarea, în toate sectoarele educaționale, a proiectelor care urmăresc să sprijine tranziția verde, programul continuă să urmărească neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon prin promovarea unor moduri de transport durabile și a unor comportamente mai responsabile din punctul de vedere al mediului.

Pentru date și informații relevante privind implementarea Programului Erasmus+ pentru orizontul 2021 – 2027 se poate consulta broșura programului aici (Prezentare Program Erasmus_orizont 2021_2017.pdf)

Pentru procedura de aplicare în vederea inițierii unei mobilități, studenții și cadrele didactice se vor adresa Biroului Erasmus+ al universității la adresa erasmus@spiruharet.ro și /sau coordonatorului Erasmus pe facultate  - Conf.univ.dr. Ghiorghiță Eugen - eugenghi@gmail.com.