ORAR semestrul II, anul universitar 2023-2024

ANUL I 

REPARTIZAREA PE GRUPE A STUDENTILOR

SESIUNE EXAMENE semestrul I, 2023-2024

PLANIFICAREA EXAMENELOR AN PREGĂTITOR

ORAR semestrul I, anul universitar 2023-2024

Orar an pregatitor sem 1

Regulament privind admiterea, activitatea didactica si finalizarea studiilor pentru anul pregatitor de limba romana

Regulament descarca

Examen de absolvire a anului pregătitor de limba română pentru cetațenii străini- anul universitar 2022-2023

REZULTATE Proba 2- Examen de absolvire - 05iulie 2023descarca

REZULTATE Proba 1- Examen de absolvire - 03 iulie 2023 descarca

ANUNŢ EXAMEN DE ABSOLVIRE AN PREGĂTITOR DE LIMBA ROMÂNĂ PENTRU CETĂȚENII STRĂINI

SESIUNEA IULIE 2023

În conformitate cu Metodologia proprie privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de absolvire, aprobate de Senatul Universităţii Spiru Haret, examenul de absolvire din sesiunea iulie 2023 constă în două probe obligatorii:

PROBA 1: Examen scris - Data susţinerii: 3 iulie 2023, ora 9.00, sala 015

Forma de examen: scris

PROBA 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării - Dată susţinere: 5 iulie 2023, ora 9.00, sala 015

Forma de examen: susţinere orală

Examenul de absolvire se consideră examen promovat dacă absolventul obţine nota minimă 5 (cinci) la fiecare probă şi media minimă 6 (şase) la examenul de absolvire (media notelor la cele două probe).

Examenul se desfăşoară la sediul facultăţii, din Șoseaua Berceni, Nr. 24, Sector 4, (Apărătorii Patriei), Bucureşti.

Programare sesiune restante

Cerere restante

Tematica și bibliografia examenului de absolvire

Teme pentru eseurile de absolvire

Metodologie examen de absolvire an pregatitor 2022-2023

SESIUNE EXAMENE semestrul al II- lea

Programarea examenelor in sesiunea de vara, semestrul al II-lea

SESIUNE RESTANTE semestrul I

Planificare sesiune restante semestrul I

SESIUNE EXAMENE semestrul I

PLANIFICAREA EXAMENELOR AN PREGĂTITOR