Componenta Centrului ID-IFR

Director Centru ID-IFR si director program Management ID

     Conf. univ.dr. Marinela Geamanu- se_mgeamanu@spiruharet.ro

Director program Management IFR

     Conf.univ.dr. Luise Mladen Macovei- se_mladenl@spiruharet.ro

 

Membri

      Conf.univ.dr. Raluca Zorzoliu- se_zorzoliur@spiruharet.ro

      Lector univ.dr. Raluca Ana Maria Dumitru- se_rdumitru@spiruharet.ro

      Asist.univ.dr. Ana Maria Mihali- se_mihaliam@spiruharet.ro

 

Tutori de an

      Lector univ.dr. Raluca Dumitru - anul I- se_rdumitru@spiruharet.ro

      Asist univ.dr. Mihali Ana Maria - anul II- se_mihaliam@spiruharet.ro

      Prof.univ.dr. Daniela Pasnicu- anul III- se_pasnicud@spiruharet.ro

SESIUNE EXAMENE semestrul l (25.01.2023- 13.02.2023)

Anul I

Anul II

Anul III

Credite si diferente

Creditele si diferentele pentru EFS

 

Regulament privind activitatea profesionala a studentilor

Regulament privind activitatea profesionala a studentilor download

Repartizarea studentilor pe grupe pentru anul universitar 2022-2023

Grupe Anul I ID 2022-2023

Grupe Anul II ID 2022-2023

Grupe Anul III ID 2022-2023