Regulament privind activitatea profesionala a studentilor

Regulament privind activitatea profesionala a studentilor download

Repartizarea studentilor pe grupe pentru anul universitar 2022-2023

Grupe Anul I ID 2022-2023

Grupe Anul II ID 2022-2023

Grupe Anul III ID 2022-2023

Tutori de an

Coordonator program de studii

     Conf. univ.dr. Marinela Geamanu- se_mgeamanu@spiruharet.ro

Tutori de an

     Lector univ.dr. Raluca Dumitru - anul I- se_rdumitru@spiruharet.ro

      Asist univ.dr. Mihali Ana Maria - anul II- se_mihaliam@spiruharet.ro

      Prof.univ.dr. Daniela Pasnicu- anul III- se_pasnicud@spiruharet.ro