Programarea examenelor din sesiunea de toamna 2019

Programare restante (fără plată- 02-05 sept) pentru anul I  download

Programare restante (cu plată- 02-05 sept) pentru anul al-II-lea download

Programare reexaminari (cu plată- 09-13 sept) pentru anul I download

Programare credite si diferente (cu plată- 09-13 sept) pentru anul  al II-lea download

Programarea examenelor din sesiunea de vară 2019

Programarea examenelor din anul Idownload

Programarea examenelor din anul II download 

Programarea restantelor din anul II 18 iunie-22 iunie 2019 download 

În sesiunea de vară 03 iunie - 14 iunie  2019, se pot sustine examene de credite si diferente pentru anul terminal pentru ambele semestre, cu achitarea taxelor de rexaminare, in baza unei cereri depuse la secretariatul Facultatii. Programare download

SESIUNE DE CREDITE ȘI DIFERENȚE PENTRU ANUL AL III-LEA  PERIOADA 24-28 IUNIE 2019 download

Programarea examenelor din sesiunea de iarnă 2019

Programarea examenelor pentru anul I

Programarea examenelor pentru anul al -II-lea 

Masteranzii anului terminal, anul al II-lea,  vor putea sustine în perioada 21 ianuarie -07 februarie 2019, examene - credite și diferențe, din anul I, anul universitar 2017-2018, cu achitarea taxei de reexaminare, in baza unei cereri depuse la secretariatul facultatii. Programare download

Repartizarea masteranzilor pe grupe anul universitar 2018-2019

 Grupe Anul I IF, 2018-2019 download

Grupe Anul II, IF 2018-2019 download

Prezentarea Programului de master Audit Financiar Contabil

Prezentarea Programului de master Audit Financiar Contabil download

 Protocol CECCAR - Masterat Audit financiar contabil si Act aditional