ANUNŢ EXAMEN DE DISERTAȚIE SESIUNEA FEBRUARIE 2020

În conformitate cu Regulamentul propriu privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă şi disertaţie, aprobat de Senatul Universităţii Spiru Haret, examenul de disertație din sesiunea februarie 2020 constă într-o singură probă:

PROBĂ OBLIGATORIE: Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie

- Data susţinerii: 11 februarie 2020

Nota de promovare a examenului de disertaţie trebuie să fie cel puţin 6 (şase).

La proba Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie nu se pot depune contestaţii. Programarea pe ore/săli va fi afişată în timp util la avizierul/site-ul facultăţii.

                  Conducerea Facultăţii.

 

Lista inscrisi la Examenul de Disertatie, Sesiunea februarie 2020