PLANIFICAREA EXAMENLOR din SEMESTRUL II an universitar 2019-2020

Anul I sem. II (sesiune curenta 2-21 iunie 2020) download

Anul II sem. II (sesiune curenta 2-13 iunie 2020) download

 

Anul II (sesiune de credite și diferențe 02–13 iunie 2020) download

(Credite şi diferenţe din anul I cu achitarea taxei de reexaminare)

Anul II (sesiune de restanțe 15–20 iunie 2020) download

(Restanțe din anul II, semestrul I şi semestrul II - fără plată)

 

Anul II (sesiune de credite și diferențe 22 –27 iunie 2020) download

 (Credite şi diferenţe din anul I și II- cu achitarea taxei de reexaminare).

CERERE SUSTINERE CREDITE SI DIFERENTE download

Programarea examenelor din sesiunea de iarna 2020

Programarea examenelor din anul I

Programarea examenelor din anul II

Examenele de credite vor putea fi sustinute in perioada 20 ianuarie-9 februarie 2020, dupa achitarea taxei de reexaminare si in baza unei cereri depuse la secretariatul Facultatii. 

Repartizarea masteranzilor pe grupe anul universitar 2019-2020

 Grupe Anul I IF 2019-2020 download

Grupe Anul al II- lea IF 2019-2020 download

Marketing si Relatii Publice in Afaceri

Programul de masterat Marketing şi Relaţii Publice în Afaceri îşi propune formarea specialiştilor pentru sectoarele prioritare din domeniul economic, pentru domeniul administraţiei publice dar şi pentru nevoile proprii ale sistemului de învăţământ. Caracterul interdisciplinar al acestui program, gradul ridicat de interactivitate, precum şi strânsa legătură cu realitatea din lumea afacerilor reprezintă câteva dintre atuurile masteratului. Cunoştinţele obţinute vă vor permite angajarea mai uşoară în cadrul pieţei muncii;

Din aceasta perspectiva programul de masterat este unul interdisciplinar. Planul de învatamânt este astfel conceput încât sa realizeze o imagine de ansamblu asupra problematicilor ce privesc integrarea europeana si în acelasi timp sa creeze abilitati practice care sa sustina competitivitatea tinerilor specialisti angrenati în realizarea obiectivelor integrarii.

Pe parcursul a patru semestre masteranzii vor participa la cursuri interactive, vor dezbate problematica teoretica predata, sub forma unor workshop-uri în cadrul orelor de seminar, vor realiza un numar de aplicatii practice (studii, proiecte), precum si o lucrare de disertatie.