Practica de specialitate

Practica de specialitate

- Management IF - anul 2 -

Studenții înscriși în anul 2 sau 3 – Management-IF, nepromovați la disciplina Practică, au obligativitatea desfășurării stagiului de practică de specialitate în luna august, în perioada 7-27.08.2023.

Stagiul de practică se organizează în zilele lucrătoare, respectiv 84 de ore (6 ore pe zi) și se finalizează cu evaluarea programată în cadrul sesiunii de examene de toamnă (restanțe).

Stagiul de practică organizat în luna august 2023 se desfășoară la o instituție parteneră propusă de student. Coordonatorul de practică este desemnat de instituția parteneră (la care se desfășoară efectiv stagiul de practică). Responsabilul de practică este desemnat de Facultatea de Științe Economice București.

Studenții care nu identifică o instituție la care să desfășoare activitatea de practică de specialitate în luna august 2023, vor fi repartizați de conducerea facultății la una din organizațiile partenere, pentru stagiul organizat în perioada februarie-mai 2024.  

 1. Înscrierea la stagiul de practică se realizează pe baza următoarelor documente:
 2. Cerere de practică
 • se completează online de student, accesând link-ul https://forms.gle/iu2e1j2DsKugE6aT7
 • instituția parteneră pentru stagiul de practică va fi propusă de student;
 • termen limită de transmitere: 25.07.2023.
 1. Adresă (scrisoare de primire în practică)
 • se completează de facultate și se transmite prin e-mail către student pentru a fi prezentată partenerului de practica;
 • termen limită de transmitere: 28.07.2023.
 1. Convenție de practicădownload
 • se completează, se semnează, se ștampilează de partenerul de practică și se transmite către facultate prin intermediul studentului;
 • se transmite către facultate, accesând link-ul https://forms.gle/VRqtvBkW125CsXVj8
 • termen limită de transmitere: 4.08.2023.
 1. Portofoliul de evaluare – Practică Management este compus din următoarele documente:
 2. Caietul de practică download

- se completează de student, se semnează de coordonatorul de practică (desemnat de partenerul de practică);

 1. Fișa de observație pe parcursul stagiului de practică download

- se completează și se semnează de coordonatorul de practică;

 1. Fișa de evaluare poststagiu de practică download

- se completează și se semnează de coordonatorul de practică;

 1. Atestat de practică download

- se completează și se semnează de coordonatorul de practică, se semnează și se ștampilează de conducătorul instituției partenere de practică.

Pentru a participa la evaluare, studentii trebuie sa incarce electronic, pe platforma Blackboard, in spatiul dedicat sesiunii de examene de toamna, Portofoliul de evaluare - Practica Management.

Studentii nu pot participa la evaluare daca Portofoliul de evaluare – Practica Management nu este complet si/sau documentele componente nu sunt validate prin semnaturi/stampila de institutia partenera.

Responsabil practică Management IF

Conf.univ.dr. Iulian Hurloiu

e-mail: iulian.hurloiu@spiruharet.ro