Anunt sesiune extraordinară de reexaminari

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR/ MASTERANZILOR DIN ANII TERMINALI - anul 3 programe de licenta sau anul 2 programe de master

În zilele de 16 - 17 septembrie 2021 se desfăşoară o sesiune extraordinară de reexaminari, credite şi diferenţe. Examenele se pot susţine numai la solicitarea scrisă a studenţilor la dna secretar şef (secretariat_se@spiruharet.ro), împreună cu chitanţa pentru plata examenului respectiv (pentru înrolare în platforma Blackboard). 

Programarea sesiunii de restanțe de toamnă, anul universitar 2020-2021

Programarea sesiunii de restanțe de toamnă, Anul I

Programarea sesiunii de restanțe de toamnă, Anul II

Programarea sesiunii de restanțe de toamnă, Anul III

Programarea sesiunii de reexaminări de toamnă, Anul I

Programarea sesiunii de reexaminări de toamnă, Anul II

Programarea sesiunii de reexaminări de toamnă, Anul III

La disciplina Educație Fizică 1 și Educație Fizică 2, examenul de restanță poate fi susținut în data de 1 septembrie 2021, fără taxă de reexaminare.

La disciplina Educație Fizică 1 și Educație Fizică 2, examenele de credite și diferențe pot fi susținute în data de 11 septembrie 2021, cu taxă de reexaminare și pe bază de cerere depusă la secretariat.

Programarea examenelor din sesiunea de vara 2021

Sesiune de examene de vara (semestrul II)   
 
Anul I  Sesiune semestrul I- 7-26.06.2021 descarca
 
Anul II Sesiune semestrul II- 7-26.06.2021 descarca 
 
Anul III Sesiune semestrul II- 7-18.06.2021 descarca
 
Sesiune de credite si diferente pentru anii terminali - examene din anul I (2018-2019), anul II (2019-2020) -  cu taxa de reexaminare (studentii inscrisi cf. art.48 din Regulamentul privind activitatea profesionala a studentilor 2019/2020 vor putea sustine examenele fara plata taxei de reexaminare) 
Anul III Sesiune de credite si diferente- 7-18.06.2021 descarca
  
Sesiune de examene restanțe pentru anii terminali -  examene din anul III (2020-2021) semestrele I si II - fara taxa de reexaminare
Anul III  Sesiune restante- 22-27.06.2021 descarca
 
Sesiune de credite si diferente pentru anii terminali- examene din anul I (2018-2019),  anul II (2019-2020), anul III (2020-2021) - cu taxa de reexaminare 
Anul III Sesiune de credite si diferente- 30.06-04.07.2021 descarca
 
Credite si diferente Educatie fizica 1 si 2 descarca
 
Model cerere sustinere credite si diferente descarca

Metodologii admitere 2021-2022

METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2021-2022 download

METODOLOGIE CADRU PRIVIND ORGANIZAREA ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2021-2022 download

Programarea evaluării pe parcurs, semestrul II, anul universitar 2020-2021

Anul I

Anul II

Anul III

SESIUNE EXAMENE sem I (25.01.2021- 14.02.2021)

La disciplina Educatie fizica 1 cerintele pentru sustinerea evaluarii sunt postate pe paltforma Blackboard.
 

Repartizarea studentilor pe grupe pentru anul universitar 2020-2021

Grupe Anul I IF 2020-2021

Grupe Anul II IF 2020-2021 

Grupe Anul III IF 2020-2021 

 

Tutori de an 

Program de studii

   Tutore de an

   Adresa de email

Management Anul 1 IF

   Prof.univ.dr. Daniel Mareș

   man_if@spiruharet.ro

Management Anul 2 IF

   Lector univ.dr. Adrian Ungureanu

   se-mgm-2-if@spiruharet.ro

Management Anul 3 IF

   Prof.univ.dr. Daniela Pașnicu

   se-mgm-3-if@spiruharet.ro

Programul Bibliotecii Facultăţii de Ştiinţe Economice

Informaţii generale download