Repartizarea masteranzilor pe grupe pentru anul universitar 2021-2022

Grupe Anul I IF 2021-2022

Grupe Anul II IF 2021-2022

 

Tutori de an 

Anul 1– prof.univ.dr. Daniela Pasnicu

Anul 2 – lector univ.dr. Raluca Cretoiu

Metodologii admitere 2021-2022

METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2021-2022 download

METODOLOGIE CADRU PRIVIND ORGANIZAREA ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2021-2022 download