AUDIENȚE CADRE CONDUCERE

Evaluari pe parcurs MANAGEMENT - sem I

Evaluari pe parcurs - CIG - sem I

CONSULTAȚII CADRE DIDACTICE - an universitar 2016 - 2017

IN ATENTIA STUDENTILOR ANULUI II - PRACTICĂ DE SPECIALITATE (AN UNIVERSITAR 2018-2019)

IN ATENTIA STUDENTILOR ANULUI II - PRACTICĂ DE SPECIALITATE

În vederea realizării disciplinei PRACTICĂ DE SPECIALITATE, studentii au obligativitatea de parcurgerii stagiului de practică pe parcursul semestrului 3, respectiv 6 ore/vineri * 14 săptămâni = 84 ore. Stagiul de practică se va desfășura la o instituție parteneră propusă de student.

Documentația

...

RESPONSABILI CU STUDENȚII ȘI PROGRAMELE DE STUDII

ANUNT Practica de specialitate 2016-2017

ANUNT IMPORTANT  pentru studentii din anul II (an universitar 2016-2017) si pentru cei care au restanta la disciplina Practica de specialitate

ORAR SEMESTRUL I an universitar 2016-2017

Semestrul I an universitar 2016_2017

Programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă

Repartizarea studenţilor pe grupe pentru anul universitar 2016 - 2017

Anul I IF - 2016-2017 download

Anul al II-lea IF - 2016-2017 download

 

FISE DE DISCIPLINA ANUL III AN UNIVERSITAR 2016-2017

Audit financiar download

Sisteme informatice de gestiune download

Sisteme informatice pentru asistarea deciziei download

Auditarea sistemelor informatice download

Contabilitate de gestiune download

Contabilitate publică download

Contabilitatea instituţiilor de credit download

Analiză economică 1 download

Analiză economică 2 download

Econometrie şi

...

FISE DE DISCIPLINA ANUL II AN UNIVERSITAR 2016-2017

Contabilitate financiară curentă download

Contabilitate financiară de raportare download

Contabilitate şi gestiune fiscală download

Contabilitate consolidată download

Informatică de gestiune (Limbaje) download

Informatică de gestiune (SGBD) download

Gestiune financiara download

Statistica download

Management financiar contabil download

Control

...