Conf. univ. dr. Bianca Rusu - an I, Contabilitate şi informatică de gestiune, IF

Lect. univ.dr. Liana Gădău - an II, Contabilitate şi informatică de gestiune, IF

Prof. univ. dr. Cicilia Ionescu  - an III, Contabilitate şi informatică de gestiune, IF