Practica de specialitate - CIG IF

Studenții înscriși în anul 2 (anul universitar 2021-2022) au obligativitatea desfășurării stagiului de practică de specialitate pe parcursul semestrului 2, respectiv în perioada 21.02.2022-03.06.2022.

Stagiul de practicăse organizează pe parcursul semestrului 2,de regulă vinerea,respectiv 84 de ore(6 ore pe zi) și se finalizează cu evaluarea prin colocviu (3 credite transferabile).

Stagiul de practică se poate desfășura, după caz, la o instituție parteneră propusă de student sau la o instituție stabilită de facultate.

Documentația necesară organizării, desfășurării și evaluării stagiului de practică de specialitate este compusă din:

 1. Cerere de practică: Cerere Cod F- download, Cerere Cod S- download
 • se completează de student, se transmite pe mail sau este adusa la secretariat.
 • instituția parteneră pentru stagiul de practică poate fi propusă de student sau va fi desemnată de facultate;
 • termen limită: 11.02.2022.
 1. Adresă (scrisoare de primire în practică) - download
 • Se completează de facultate și se transmite prin e-mail către student pentru a fi prezentată partenerului de practică (numai în cazul în care partenerul de practică este propus de student);
 • termen limită: 14.02.2022.
 1. Convenție de practicădownload
 • Se completează, se semnează, se ștampilează de partenerul de practică și se transmite către facultate prin intermediul studentului practicant (numai în cazul în care partenerul de practică este propus de student);
 • se depun, în original, la secretariatul facultății termen limită: 19.02.2022.
 1. Caietul de practică download

- se completează de student, se semnează de coordonatorul de practică (desemnat de partenerul de practică), se scaneazăși se încarcă electronic în spațiul de evaluare deschis pe platforma Blackboard;

- termen limită: 03.06.2022.

 1. Fișa de observație pe parcursul stagiului de practică download

- se completează și se semnează de coordonatorul de practică, se scanează și se încarcă electronic în spațiul de evaluare deschis pe platforma Blackboard;

- termen limită: 03.06.2022.

 1. Fișa de de evaluare poststagiu de practică download

- se completează și se semnează de coordonatorul de practică, se scanează și se încarcă electronic în spațiul de evaluare deschis pe platforma Blackboard;

- termen limită: 03.06.2022.

 1. Atestat de practică download

- se completează și se semnează de coordonatorul de practică, se semnează și se ștampilează de conducătorul instituției partenere de practică, se scanează și se încarcă electronic în spațiul de evaluare deschis pe platforma Blackboard;

- termen limită: 03.06.2022.

Studenții care nu identifică o instituție la care să desfășoare activitatea de practică de specialitate, completează Cererea de practică și vor fi repartizați de conducerea facultății la una din organizațiile partenere.

Responsabil practică CIG

Conf.univ.dr. Rusu Bianca

e-mail: se_rusub@spiruharet.ro

Tel./WhatsApp: 0722389087

Anul III - credite/diferente

Studentii care s-au inscris si au finalizat stagiul de practica (in perioada februarie-mai 2021 sau august 2021) trebuie sa incarce pe platforma Blackboard, in spatiul dedicat sesiunii de evaluare, Caietul de practică - download (completat integral; pe coperta/prima pagina se vor mentiona numele studentului si numele tutorelui de la partenerul de practica), Contractul de practică - download, Convenția de practică - download si Fisa de evaluare poststagiu - download (completata si semnata de tutore; se vor mentiona numele studentului si numele tutorelui).

Studentii care nu s-au inscris si nu au participat la stagiul de practica in una din perioadele mentionate, respectiv februarie-mai 2021 sau august 2021, au posibilitatea de a participa la stagiul de practica organizat in perioada februarie-mai 2022 - conform indicatiilor afisate pentru studentii anului 2 (2021-2022).

Evaluarea se va desfasura online, prin Google Meet conform Programarii de credite si diferente pentru anii terminali.