Practica de specialitate

-  CIG IF-

Studenții înscriși în anul 2 (anul universitar 2023-2024) au obligativitatea desfășurării stagiului de practică de specialitate pe parcursul semestrului 2, respectiv în perioada 19.02.2024-31.05.2024.

Stagiul de practicăse organizează pe parcursul semestrului 2,de regulă vinerea,respectiv 84 de ore(6 ore pe zi) și se finalizează cu evaluarea prin colocviu (3 credite transferabile).

Stagiul de practică se poate desfășura, după caz, la o instituție parteneră propusă de student sau la o instituție stabilită de facultate.

Documentația necesară organizării, desfășurării și evaluării stagiului de practică de specialitate este compusă din:

 1. Cerere de practică: cerere F- download, cerere S- download
 • se completează de student, se transmite pe mail se_rusub@spiruharet.ro.
 • instituția parteneră pentru stagiul de practică poate fi propusă de student sau va fi desemnată de facultate;
 • termen limită: 12.02.2024.
 1. Adresă (scrisoare de primire în practică) download
 • Se completează de facultate și se transmite prin e-mail către student pentru a fi prezentată partenerului de practică (numai în cazul în care partenerul de practică este propus de student);
 • termen limită: 12.02.2024.
 1. Convenție de practicădownload
 • Se completează, se semnează, se ștampilează de partenerul de practică și se transmite către facultate prin intermediul studentului practicant (numai în cazul în care partenerul de practică este propus de student);
 • se depun, în original, la secretariatul facultății termen limită: 17.02.2024.

 Portofoliul de evaluare a stagiului de practică este compus din următoarele documente:

 1. Caietul de practicădownload

- se completează de student, se semnează de coordonatorul de practică (desemnat de partenerul de practică), se scaneazăși se încarcă electronic în spațiul de evaluare deschis pe platforma Blackboard;

- termen limită: 31.05.2024.

 1. Fișa de observație pe parcursul stagiului de practică download

- se completează și se semnează de coordonatorul de practică, se scanează și se încarcă electronic în spațiul de evaluare deschis pe platforma Blackboard;

- termen limită: 31.05.2024.2.

 1. Fișa de de evaluare poststagiu de practică download

- se completează și se semnează de coordonatorul de practică, se scanează și se încarcă electronic în spațiul de evaluare deschis pe platforma Blackboard;

- termen limită 31.05.2024..

 1. Atestat de practică download

- se completează și se semnează de coordonatorul de practică, se semnează și se ștampilează de conducătorul instituției partenere de practică, se scanează și se încarcă electronic în spațiul de evaluare deschis pe platforma Blackboard;

- termen limită: 31.05.2024.

Responsabil practică CIG

Conf.univ.dr. Rusu Bianca

e-mail: se_rusub@spiruharet.ro

Tel./WhatsApp: 0722389087