Conf. univ. dr. Diana Crăciunaș, Anul I, Management, IF

Lector univ. dr. Raluca Creţoiu - an II, Management, IF

Prof. univ. dr. Daniela Paşnicu - an III, Management, IF