Programarea examenelor pentru anul I

Programarea examenelor pentru anul al -II-lea 

Masteranzii anului terminal, anul al II-lea,  vor putea sustine în perioada 21 ianuarie -07 februarie 2019, examene - credite și diferențe, din anul I, anul universitar 2017-2018, cu achitarea taxei de reexaminare, in baza unei cereri depuse la secretariatul facultatii. Programare download