Anunț evaluare Practică (sesiunea de vară, 2023)

La evaluarea pentru disciplina Practica pot participa numai studentii inscrisi la stagiul de practica de specialitate.

Pentru a participa la evaluare, studentii trebuie sa incarce electronic pe platforma Blackboard, in spatiul dedicat sesiunii de evaluare, Portofoliul de practica Management, compus din urmatoarele documente:

  1. Caietul de practică

- se completează de student cu informații pentru fiecare zi de practicăse semnează de coordonatorul de practică (desemnat de partenerul de practică), se scanează și se încarcă electronic în spațiul de evaluare deschis pe platforma Blackboard;

  1. Fișa de observație pe parcursul stagiului de practică

- se completează și se semnează de coordonatorul de practică, se scanează și se încarcă electronic în spațiul de evaluare deschis pe platforma Blackboard;

  1. Fișa de de evaluare poststagiu de practică

- se completează și se semnează de coordonatorul de practică, se scanează și se încarcă electronic în spațiul de evaluare deschis pe platforma Blackboard;

  1. Atestat de practică

- se completează și se semnează de coordonatorul de practică, se semnează și se ștampilează de conducătorul instituției partenere de practică, se scanează și se încarcă electronic în spațiul de evaluare deschis pe platforma Blackboard.

Transmiterea electronica a Portofoliului de practica Management se realizează în perioada 23 mai - 6 iunie 2023.

Notarea la disciplina Practică se realizează pe baza evaluării Portofoliului, transmis electronic.

Studentii nu pot participa la evaluare daca Portofoliul de practica Management nu este complet si/sau documentele componente nu sunt validate prin semnaturi/stampila de institutia partenera.