Studenții înscriși în anul 2 (anul universitar 2021-2022) au obligativitatea desfășurării stagiului de practică de specialitate pe parcursul semestrului 2, respectiv în perioada 21.02.2022 - 03.06.2022.

Stagiul de practică se organizează, de regulă, vinerea, respectiv 84 de ore (6 ore pe zi) și se finalizează cu evaluarea prin colocviu (3 credite transferabile).

În perioada 1-11.02.2022 studenții își vor exprima (online) opțiunea privind repartizarea la stagiul de practică - la o instituție parteneră propusă de student sau la o instituție stabilită de facultate.  

Detaliile organizării stagiului de practică vor fi afișate în timp util pe pagina web a facultății, secțiunea Practică de specialitate.