- Management IF-

Studenții înscriși în anul 2 – Management-IF, nepromovați la disciplina Practică, au obligativitatea desfășurării stagiului de practică de specialitate în luna august 2021, respectiv în perioada 10-27.08.2021 (Calendarul activităților stagiului de practică download)

Stagiul de practică pentru studenții nepromovați se organizează în luna august 2021, pe parcursul a 84 de ore (6 ore pe zi) și se finalizează cu evaluarea prin colocviu (3 credite transferabile).

Stagiul de practică se poate desfășura, după caz, la o instituție parteneră propusă de student sau la o instituție stabilită de facultate.

Înscrierea la stagiul de practică, organizat în perioada 10-27.08.2021, se realizează exclusiv online, prin transmiterea electronică a documentelor (Contract + Convenție), accesand link-ul https://forms.gle/RUbctrco1DheWPgu5

Documentația necesară înscrierii, participării și evaluării stagiului de practică de specialitate este compusă din:

- se încheie între Universitatea Spiru Haret, instituția parteneră de practică și student și se transmite electronic, accesând link-ul https://forms.gle/RUbctrco1DheWPgu5, până la data de 09.08.2021.

- în Anexa 1 se vor preciza obligatoriu numele și datele de contact ale studentului primit în practică și numele și datele de contact ale tutorelui (persoana desemnată de instituția parteneră să coordoneze activitatea de practică a studentului).

- convenția trebuie semnată și ștampilată de partenerul de practică.

- se completează de către student și se transmite electronic, accesând link-ul https://forms.gle/RUbctrco1DheWPgu5, până la data de 09.08.2021;

- se completează de către student (se vor descrie elementele de conținut ale temelor de practică), se încarcă de către student în perioada 30.08.2021 - 01.09.2021, în spațiul de evaluare deschis pe platforma Blackboard și se prezintă oral/online la data stabilită pentru evaluare.

- se completează și se semnează de către tutore (de la partenerul de practică) și se încarcă de către student în perioada 30.08.2021 - 01.09.2021, în spațiul de evaluare deschis pe platforma Blackboard

*Studenții care nu au identificat o instituție la care să desfășoare activitatea de practică de specialitate vor fi repartizați de conducerea facultății la una din organizațiile partenere. Studenții care se încadrează în această situație nu trebuie să completeze Convenția de practică, dar trebuie să anunțe, prin e-mail, faptul că nu au identificat o instituție la care să efectueze practica de specialitate.

Evaluarea la disciplina Practică se va desfășura joi, 2.09.2021, ora 16.00.

Responsabil practică Management-IF

Conf.univ.dr. Iulian Hurloiu

e-mail: iulian.hurloiu@spiruharet.ro