Anunț evaluare Practica MGM-IF, anul 2

Termenul limita pentru încărcarea documentelor aferente evaluării la disciplina Practica s-a prelungit pana joi, 3 iunie 2021, ora 20.00.

 

Evaluarea la disciplina Practica se va desfasura vineri, 4 iunie 2021, interval orar 10.00-13.00. La evaluare pot participa numai studentii inscrisi la stagiul de practica de specialitate (Lista poate fi consultata accesand contul de student din Blackboard).

Pentru a participa la evaluare, studentii care s-au inscris si au finalizat stagiul de practica trebuie sa incarce pe platforma Blackboard, pana joi, 3 iunie 2021, ora 12.00, in spatiul dedicat sesiunii de evaluare (vara, 2021), Caietul de practica (completat integral; pe coperta/prima pagina se vor mentiona numele studentului si numele tutorelui de la partenerul de practica) si Fisa de evaluare poststagiu (completata si semnata de tutore; se vor mentiona numele studentului si numele tutorelui).

Evaluarea se va desfasura online, prin Google Meet (linkurile sunt disponibile in contul de student si in spatiul dedicat sesiunii de evaluare din Blackboard).

Repartizarea studentilor pentru participarea la evaluare este urmatoarea: 

lit. A-D (pozitiile 1-25 din Lista), ora 10.00;

lit. E-N (pozitiile 26-49 din Lista), ora 11.00;

lit. O-Z (pozitiile 50-74 din Lista), ora 12.00.