Evaluarea la disciplina Practica, pentru studentii din anul 3se va desfasura miercuri, 9 iunie 2021, ora 16.00. La evaluare pot participa numai studentii inscrisi la stagiul de practica de specialitate.

Pentru a participa la evaluare, studentii care s-au inscris si au finalizat stagiul de practica trebuie sa incarce pe platforma Blackboard, in spatiul dedicat sesiunii de evaluare, Caietul de practica (completat integral; pe coperta/prima pagina se vor mentiona numele studentului si numele tutorelui de la partenerul de practica) si Fisa de evaluare poststagiu (completata si semnata de tutore; se vor mentiona numele studentului si numele tutorelui).

Evaluarea se va desfasura online, prin Google Meet (linkul este disponibil in spatiul dedicat sesiunii de evaluare din Blackboard).