Transmitere documente necesare inscrierii la stagiul de practica

Transmiterea documentelor necesare inscrierii la stagiul de practica de specialitate (contract + conventie) se face electronic, accesand contul de student din platforma de e-lerning Blackbord. Este obligatoriu ca documentele sa fie semnate si stampilate de catre studenti si institutiile partenere de practica, urmand ca acestea sa fie semnate/stampilate si de catre reprezentantul Univ. Spiru Haret. Ulterior, in functie de posibilitatile studentilor, transmiterea documentelor, in original (pe suport de hartie), se poate face prin depunere personala/ persoana desemnata sau prin curier (Univ. Spiru Haret, Facultatea de Stiinte Economice, Bucuresti, str. Fabricii, nr. 46G, sect. 6 - cu mentiunea Documente Practica Management IF).

 

Organizare stagiu de practica

Studenții înscriși în anul 2 au obligativitatea desfășurării stagiului de practică de specialitate pe parcursul semestrului 2 (anul universitar 2020-2021), respectiv în perioada 22.02.2021 - 04.06.2021 (Calendarul activităților stagiului de practică download)

Stagiul de practică se organizează pe parcursul semestrului 2, în fiecare zi de vineri, respectiv 84 de ore (6 ore pe zi) și se finalizează cu evaluarea prin colocviu (3 credite transferabile).

Stagiul de practică se poate desfășura, după caz, la o instituție parteneră propusă de student sau la o instituție stabilită de facultate.

Documentația necesară organizării, desfășurării și evaluării stagiului de practică de specialitate este compusă din:

- se încheie între Universitatea Spiru Haret, instituția parteneră de practică și student.

- se completează în trei exemplare față-verso (un exemplar la student, un exemplar la partenerul de practică și un exemplar la facultate);

- cele trei exemplare se depun, în original, la secretariatul facultății, până la data de 22.02.2021.

- în Anexa 1 se vor preciza obligatoriu numele și datele de contact ale studentului primit în practică și numele și datele de contact ale tutorelui (persoana desemnată de instituția parteneră să coordoneze activitatea de practică a studentului).

- convenția trebuie semnată și ștampilată de partenerul de practică.

- se completează în două exemplare față-verso (un exemplar la student și un exemplar la facultate);

- cele două exemplare se depun, în original, la secretariatul facultății, până la data de 22.02.2021.

- se completează de către student (se vor descrie elementele de conținut ale temelor de practică);

- se prezintă la data stabilită pentru evaluare.

- se completează și se semnează de către tutore (de la partenerul de practică);

- se prezintă la data stabilită pentru evaluare.

*Studenții care nu identifică o instituție la care să desfășoare activitatea de practică de specialitate vor fi repartizați de conducerea facultății la una din organizațiile partenere. Studenții care se încadrează în această situație nu trebuie să completeze Convenția de practică, dar trebuie să anunțe, prin e-mail, faptul că nu au identificat o instituție la care să efectueze practica de specialitate.

Responsabil practică Management

Conf.univ.dr. Iulian Hurloiu

e-mail: iulian.hurloiu@spiruharet.ro