FEBRUARIE 2019

Anunţ înscriere examen de licenţă - sesiunea februarie 2020 download

FORMULARE INSCRIERE LICENTA

Fişă de înscriere  

Notă de lichidare

Declaraţie de originalitate

Fişă ALUMNI 

Fişă de consiliere şi orientare în carieră

SEPTEMBRIE 2019

Precizari privind desfăsurarea examenului de licenta - sesiunea SEPT 2019 download

Program pentru desfasurarea examenului de licenta download

Garderoba si sala de asteptare download

Anunţ înscriere examen de licenţă - sesiunea septembrie 2019 download 

Programarea examenului de licenta - sesiunea septembrie 2019 download

IULIE 2019 

Precizari privind desfăsurarea examenului de licenta - sesiunea iulie 2019 download

Garderoba si sala de asteptare download

Program desfăşurare examen de licenţă - sesiunea iulie 2019 download

Programarea examenului de licenta - sesiunea iulie 2019download

Programarea consultaților pentru pregătirea studenților în vederea susținerii examenlui de licență download  - au aparut modificari 20.05.2019

Anunț înscriere examen de licență download

Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de licență 2018-2019 download

Tematica examenului de licență iulie 2019, septembrie 2019, februarie 2020 download

Ghid de întocmire a lucrării de licențădownload

Lista orientativă a temelor de licență download

FORMULARE INSCRIERE LICENTA

Fişă de înscriere  

Notă de lichidare

Declaraţie de originalitate

Fişă ALUMNI 

Fişă de consiliere şi orientare în carieră