TABEL NOMINAL CU CANDIDAŢI ADMIŞI ÎN ANUL I DE STUDIU, ANUL UNIVERSITAR 2022-2023