Orar - Semestrul 2 - 2015-2016

Restanțe - Management - Anul 2 - 15/16 - Informații practică de specialitate

   Studenții înscriși în anul 2, restanțieri la disciplina Practică de specialitate au obligativitatea desfășurării stagiului de practică de specialitate în perioada 16.08-02.09.2016.

Repartizarea studentilor pe grupe pentru anul universitar 2016-2017

Anunţ important pentru absolvenţii din sesiunile iulie 2009-februarie 2010 care nu au primit încă diploma de licenţă

Comunicat important pentru absolvenţii din sesiunile iulie 2009- februarie 2010 download

Repartizarea studentilor pe grupe anul universitar 2016-2017

Precizări privind susţinerea examenului de disertaţie - Sesiunea Februarie 2016

Rezultatele la examenl de disertaţie- Sesiunea Februarie 2016 - CAEIP

Lista candidatilor înscrişi pentru examenul de disertaţie - Sesiunea Februarie 2016 - CAEIP

Precizări privind organizarea şi desfăşurarea examenului de disertaţie download

Cerere pentru alegerea temei download

Cadre didactice îndrumătoare download

Ghid întocmire lucrare

...

Cereri (tip) pentru studenţi/masteranzi/absolvenţi

  • Cerere sustinere reexaminari, diferente, credite, restantedownload

  • Cerere aprobare tema de licenta download
  • Cerere aprobare tema disertatiedownload

  • Eliberare duplicat carnet studentdownload

  • Cerere echivalare examene promovatedownload

  • Cerere eliberare situatie scolaradownload

  • Cerere intrerupere studiidownload

  • Cerere repetare andownload

...

HG-uri de functionare

Program secretariat

Luni si Miercuri orele 09.00-12.00

Marti si Joi orele 14.0-16.00

Repartizarea pe grupe a studentilor an universitar 2016-2017

Lista tutorilor de an pentru anul universitar 2016-2017

Asist. univ. dr. Anca Ungureanu - an I, Management, IF

Asist.univ.dr. Marin Chivu- an II, Management, IF

Lector univ. dr. Iulian Hurloiu - an III, Management, IF

 

Lista tutorilor de an pentru anul universitar 2016-2017

Prof.univ.dr. Cicilia Ionescu - an I, Contabilitate şi informatică de gestiune, IF

Conf.univ.dr. Lăcrămioara Hurloiu - an II, Contabilitate şi informatică de gestiune, IF

Conf.univ.dr. Luminiţa Ionescu - an III, Contabilitate şi informatică de gestiune, IF