Invitaţie Workshop - Aveţi probleme - avem soluţii !

Marți 31 octombrie 2017, sala 1401 corp A, workshop-ul cu tema “Aveţi probleme - avem soluţii!” download

Repartizarea masteranzilor pe grupe anul universitar 2019-2020

 Grupe Anul I IF 2019-2020 download

Grupe Anul al II- lea IF 2019-2020 download

Repartizarea studentilor pe grupe pentru anul universitar 2019 -2020

Grupe Anul I IF 2019-2020 download

Grupe Anul II IF 2019-2020 download

Grupe Anul III IF 2019-2020 download

Lista tutorilor de an pentru anul universitar 2019-2020

Conf. univ. dr. Bianca Rusu - an I, Contabilitate şi informatică de gestiune, IF

Lect. univ.dr. Liana Gădău - an II, Contabilitate şi informatică de gestiune, IF

Prof. univ. dr. Cicilia Ionescu  - an III, Contabilitate şi informatică de gestiune, IF

Lista tutorilor de an pentru anul universitar 2019-2020

Conf. univ. dr. Diana Crăciunaș, Anul I, Management, IF

Lector univ. dr. Raluca Creţoiu - an II, Management, IF

Prof. univ. dr. Daniela Paşnicu - an III, Management, IF

Repartizarea studenţilor pe grupe pentru anul universitar 2019-2020

 Grupe Anul I  IF 2019-2020 download

Grupe Anul II  IF 2019-2020 download

Grupe Anul III IF 2019-2020 download

Lista tutorilor de an pentru anul universitar 2019-2020

Conf.univ.dr. Gârdan Petronela - an I, Marketing IF

Asist. univ. dr. Cătălina Vlad - an II, Marketing, IF

Conf. univ. dr. Viorica Jelev - an III, Marketing, IF

 

Repartizarea studentilor pe grupe pentru anul universitar 2019-2020

 Grupe Anul I IF 2019-2020 download

Grupe Anul II IF 2019-2020 download

Grupe Anul III IF 2019-2020  download

Orar an universitar 2017-2018, semestrul I

ANUL I

 

ORAR an universitar 2017-2018, semestrul I

ORAR an universitar 2017-2018 semestrul I

ORAR 2017-2018 semestrul I

IMPORTANT !

  • Studentii din anii 2 și 3 care nu au încheiat contracte de studii, sunt invitați, urgent, la secretariat. Începând cu data de 20 octombrie 2017 se vor decide exmatriculări ca urmare a neînscrierii in anul curent de studii, iar grupele de studii se vor reface conform fișelor de înscriere.

TAXE 2019- 2020

Taxe de studii - anul universitar 2019-2020  download

Eșalonarea ratelor pentru taxa de studii - an universitar 2019-2020 download

Referitor la plata celor 4 tranşe de studii conform contractului semnat la începerea anului şcolar privind plata acestora, la termenele prevăzute, menţionăm că plăţile în sistem bancar şi P.O.S se consideră achitate la data la care

...

RESPONSABILI CU STUDENȚII ȘI PROGRAMELE DE STUDII 2017-2018

Cadre didactice responsabile cu  programele de studii download