Anexa 2 a HG 595 din iulie 2015 si HOTĂRÂRE nr. 595 din 22 iulie 2015 pluscompletare