Management IF/IFR - anul 2 

Studenții înscriși în anul 2 – Management-IF/IFR, nepromovați la disciplina Practică, au obligativitatea desfășurării stagiului de practică de specialitate în luna august, în perioada 8-26.08.2022.

Stagiul de practică se organizează în zilele lucrătoare, respectiv 84 de ore (6 ore pe zi) și se finalizează cu evaluarea programată în cadrul sesiunii de examene de toamnă (restanțe).

Stagiul de practică organizat în luna august 2022 se desfășoară la o instituție parteneră propusă de student.

Studenții care nu identifică o instituție la care să desfășoare activitatea de practică de specialitate în luna august 2022, vor fi repartizați de conducerea facultății la una din organizațiile partenere, pentru stagiul organizat în perioada februarie-iunie 2023.

Documentația necesară organizării, desfășurării și evaluării stagiului de practică de specialitate este compusă din:

 1. Cerere de practică
 • se completează online de student, accesând link-ul https://forms.gle/DDT1oFD6WKvKXQvt8
 • instituția parteneră pentru stagiul de practică va fi propusă de student;
 • termen limită: 28.07.2022.
 1. Adresă (scrisoare de primire în practică)
 • se completează de facultate și se transmite prin e-mail către student pentru a fi prezentată partenerului de practică;
 • termen limită: 29.07.2022.
 1. Convenție de practică – download
 • se completează, se semnează, se ștampilează de partenerul de practică și se transmite către facultate prin intermediul studentului practicant;
 • se transmite către facultate, accesând link-ul https://forms.gle/qHBxgDcCgtjRVSfg9
 • termen limită: 4.08.2022.
 1. Caietul de practică – download

- se completează de student, se semnează de coordonatorul de practică (desemnat de partenerul de practică), se scanează și se încarcă electronic în spațiul de evaluare deschis pe platforma Blackboard;

- termen limită: 31.08.2022.

 1. Fișa de observație pe parcursul stagiului de practică – download

- se completează și se semnează de coordonatorul de practică, se scanează și se încarcă electronic în spațiul de evaluare deschis pe platforma Blackboard;

- termen limită: 31.08.2022.

 1. Fișa de de evaluare poststagiu de practică – download

- se completează și se semnează de coordonatorul de practică, se scanează și se încarcă electronic în spațiul de evaluare deschis pe platforma Blackboard;

- termen limită: 31.08.2022.

 1. Atestat de practică – download

- se completează și se semnează de coordonatorul de practică, se semnează și se ștampilează de conducătorul instituției partenere de practică, se scanează și se încarcă electronic în spațiul de evaluare deschis pe platforma Blackboard;

- termen limită: 31.08.2022.

Responsabil practică Management IF/IFR

Conf.univ.dr. Iulian Hurloiu

e-mail: iulian.hurloiu@spiruharet.ro