Practica de specialitate

Practica de specialitate

- Management IFR -

Studenții înscriși în anul 2 (anul universitar 2023-2024) au obligativitatea desfășurării stagiului de practică de specialitate pe parcursul semestrului 2, respectiv în perioada 19.02.2024 - 31.05.2024.

Stagiul de practică se organizează pe parcursul semestrului 2, de regulă vinerea, respectiv 84 de ore (6 ore pe zi) și se finalizează cu evaluarea prin colocviu (3 credite transferabile).

Stagiul de practică se poate desfășura, după caz, la o instituție parteneră propusă de student sau la o instituție stabilită de facultate. Coordonatorul de practică este desemnat de instituția parteneră (la care se desfășoară efectiv stagiul de practică). Responsabilul de practică este desemnat de Facultatea de Științe Economice București.

 1. Înscrierea la stagiul de practică se realizează pe baza următoarelor documente:
 2. Cerere de practică
 • -se completează online de student, accesând link-ul https://forms.gle/Xn8p7DVWtAcDCxVM9
 • instituția parteneră pentru stagiul de practică poate fi propusă de student sau va fi desemnată de facultate;
 • termen limită de transmitere: 09.02.2024.
 1. Adresă (scrisoare de primire în practică)
 • -se completează de facultate și se transmite prin e-mail către student pentru a fi prezentată partenerului de practică (numai în cazul în care partenerul de practică este propus de student);
 • termen limită de transmitere: 12.02.2024.
 1. Convenție de practicădownload
 • -se completează, se semnează, se ștampilează de partenerul de practică și se transmite către facultate prin intermediul studentului practicant (numai în cazul în care partenerul de practică este propus de student);
 • se transmite către facultate, accesând link-ul https://forms.gle/vn48s7eKD11zyqANA
 • termen limită de transmitere: 17.02.2024.

Studenții care nu identifică o instituție la care să desfășoare activitatea de practică de specialitate, completează Cererea de practică și vor fi repartizați de conducerea facultății la una din organizațiile partenere.

 1. Portofoliul de evaluare a stagiului de practică este compus din următoarele documente:
 2. Caietul de practică download

- se completează de student, se semnează de coordonatorul de practică (desemnat de partenerul de practică);

 1. Fișa de observație pe parcursul stagiului de practică download

- se completează și se semnează de coordonatorul de practică;

 1. Fișa de evaluare poststagiu de practică download

- se completează și se semnează de coordonatorul de practică;

 1. Atestat de practică download

- se completează și se semnează de coordonatorul de practică, se semnează și se ștampilează de conducătorul instituției partenere de practică.

Evaluarea se face prin Colocviu în data de 31 mai 2024. Pot participa la evaluare numai studenții care au finalizat stagiul de practică și au întocmit Portofoliul de evaluare.

Responsabil practică Management IF/IFR

Conf.univ.dr. Iulian Hurloiu

e-mail: iulian.hurloiu@spiruharet.ro