ANUL II grupa 201

ANUL II grupa 202

STRUCTURA SEMESTRULUI I an universitar 2023-2024 descarca

PROGRAMAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2023-2024 descarca

PRECIZĂRI PRIVIND CALCULUL NOTEI FINALE descarca