Anul I 

Orar grupa 101 

Orar grupa 102

Orar grupa 103

Orar EDUCAȚIE FIZICĂ

Anul III 

Oar grupa 301

Oar grupa 302

STRUCTURA SĂPTĂMÂNILOR IMPARE / PARE PENTRU SEMESTRUL II descarcaa

Calendarul activităților didactice an universitar 2022-2023, Semestrul 2 descarca