REZULTATE FINALE EXAMEN LICENŢĂ download

REZULTATE EXAMEN LICENŢĂ ÎNAINTE DE CONTESTAŢII download

Examenul de licenta se va sustine online in data de 14 februarie 2022, incepand cu ora 8.30

TABEL CU ABSOLVENŢII ÎNSCRIŞI download

Instructiuni desfășurare examen licență pe platforma Blackboard cu conectare în videoconferință prin Google Meet download

Desfășurarea probei "Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate" - 14.02.2022

ANUNT EXAMEN DE LICENȚĂ SESIUNEA FEBRUARIE 2022 download

Fişă de înscriere

Notă de lichidare

Fişă ALUMNI 

Fişă de consiliere şi orientare în carieră

Examenul de licentă pentru programul de studii  Management ID, sesiunile iulie 2021, septembrie 2021 si februarie 2022, va cuprinde:

Proba de Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, sub forma examenului scris - test grila (90 întrebări, 3 ore) la disciplinele:

DISCIPLINE FUNDAMENTALE: Economie, Management

DISCIPLINE DE SPECIALITATE: Managementul resurselor umane, Managementul afacerilor.

 

TEMATICA EXAMEN DE LICENTA sesiunile IULIE, SEPTEMBRIE 2021 si FEBRUARIE 2022 

 

În conformitate cu Regulamentul privind activitatea profesională a studenților (art. 66), începând cu anul universitar 2020-2021 (începând cu sesiunea iulie 2021), examenul de finalizare a studiilor universitare de licență constă într-o singură probă, respectiv Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate.

Pentru detalii referitoare la Regulamentul menționat, accesați link-ul:

https://spiruharet.ro/data/2020/11/regulament_2020_2021.pdf

METODOLOGIA PROPRIE privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă în anul universitar 2020-2021 download

PROCEDURA DE ORGANIZARE SI DESFASURARE EXAMENE FINALIZARE STUDII ONLINE download

REGULAMENT PROPRIU PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENELOR DELICENŢĂ / DIPLOMĂ ŞI DISERTAŢIE download