SESIUNE IULIE 2021

REZULTATE FINALE EXAMEN LICENŢĂ- PROMOVAŢI download

REZULTATE FINALE EXAMEN LICENŢĂ- NEPROMOVAŢI download

REZULTATE EXAMEN LICENŢĂ ÎNAINTE DE CONTESTAŢII-PROMOVAŢI download

REZULTATE EXAMEN LICENŢĂ ÎNAINTE DE CONTESTAŢII- NEPROMOVAŢI download

În conformitate cu Regulamentul propriu privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă-diplomă şi disertaţie, cererile de contestaţii se depun, individual, în scris, la secretariatul facultăţii sau la adresa de email licenta_SE_MAN@spiruharet.ro , în termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatelor. 

 

TABEL CU ABSOLVENŢII ÎNSCRIŞI download

Instructiuni desfășurare examen licență pe platforma Blackboard cu conectare în videoconferință prin Google Meet download

Examenul de licenta se va sustine in data de 12 iulie 2021, ora 8.30.

Precizari pentru buna desfasurare a examenului de licenta download

Procedura privind organizarea si desfasurarea examenului de licenta download

 

PROGRAMAREA SIMULĂRII ONLINE PENTRU SUSȚINEREA EXAMENULUI DE LICENȚĂ download

PROGRAMAREA CONSULTAŢIILOR ONLINE PENTRU PREGĂTIREA STUDENŢILOR ÎN VEDEREA SUSŢINERII EXAMENULUI DE LICENŢĂ download

Detalii inscriere licenta download

Examenul de licentă pentru programul de studii  Management ID, sesiunile iulie 2021, septembrie 2021 si februarie 2022, va cuprinde:

Proba de Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, sub forma examenului scris - test grila (90 întrebări, 3 ore) la disciplinele:

DISCIPLINE FUNDAMENTALE: Economie, Management

DISCIPLINE DE SPECIALITATE: Managementul resurselor umane, Managementul afacerilor.

 

TEMATICA EXAMEN DE LICENTA sesiunile IULIE, SEPTEMBRIE 2021 si FEBRUARIE 2022 

 

În conformitate cu Regulamentul privind activitatea profesională a studenților (art. 66), începând cu anul universitar 2020-2021 (începând cu sesiunea iulie 2021), examenul de finalizare a studiilor universitare de licență constă într-o singură probă, respectiv Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate.

Pentru detalii referitoare la Regulamentul menționat, accesați link-ul:

https://spiruharet.ro/data/2020/11/regulament_2020_2021.pdf

METODOLOGIA PROPRIE privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă în anul universitar 2020-2021 download

PROCEDURA DE ORGANIZARE SI DESFASURARE EXAMENE FINALIZARE STUDII ONLINE download

REGULAMENT PROPRIU PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENELOR DELICENŢĂ / DIPLOMĂ ŞI DISERTAŢIE download