Practica de specialitate

- specializarea Management -

Studenții înscriși în anul 2, care nu au participat la stagiul de practică pe parcursul semestrului 2, au obligativitatea desfășurării activităților aferente pentru Practica de specialitate în perioada 5 - 28 august 2019 (în zilele lucrătoare, 14 zile, 6 ore/zi).

Stagiul de practică se va desfășura la o instituție parteneră propusă de student.

Documentația necesară organizării, desfășurării și evaluării stagiului de practică de specialitate este compusă din:

- se încheie între Universitatea Spiru Haret, instituția parteneră de practică și student.

- se completează în trei exemplare (un exemplar la student, un exemplar la partenerul de practică și un exemplar la facultate);

- cele trei exemplare se depun, în original, la secretariatul facultății, până la data de 31.07.2019;

- în Anexa 1 se vor preciza obligatoriu numele și datele de contact ale studentului primit în practică.

- în  Anexa 2 se vor preciza obligatoriu numele și datele de contact ale tutorelui (persoana desemnată de instituția parteneră să coordoneze activitatea de practică a studentului).

- convenția trebuie semnată și ștampilată de partenerul de practică.

- se completează în două exemplare (un exemplar la student și un exemplar la facultate);

- cele două exemplare se depun, în original, la secretariatul facultății, până la data de 31.07.2019.

- se completează de către student (se vor descrie elementele de conținut ale temelor de practică);

- se prezintă la data stabilită pentru evaluare (5.09.2019).

- se completează și se semnează de către tutore (de la partenerul de practică);

- se prezintă la data stabilită pentru evaluare.

Responsabil practică Management

Lect.univ.dr. Iulian Hurloiu

e-mail: iulian.hurloiu@spiruharet.ro