În vederea realizării obiectivelor disciplinei PRACTICA, studenții au obligativitatea parcurgerii stagiului de practică pe parcursul semestrului 4, cu următoarelor precizări:

 • stagiul de practică se va desfășoară la o entitate parteneră propusă de student sau de Facultatea de Ştiinţe Economice Bucureşti;
 • durata stagiului de practică este de 84 de ore cumulate pe parcursul semestrului;
 • se verifică locul desfășurării practicii de către cadrul didactic responsabil cu practica studenților;
 • caietul de practică se completează de mână, cu pastă albastră sau poate fi completat și in format electronic;

Primul examen din sesiunea de vară va fi colocviul la disciplina Practica.

Documentația necesară organizării, desfășurării și evaluării stagiului de practică este compusă din:

 1. Cerere de practicădownload
 • se completează de student şi se trimite pe email sau este depusă la secretariat.
 • instituția parteneră pentru stagiul de practică poate fi propusă de student sau va fi desemnată de facultate;
 1. Adresă (scrisoare de primire în practică) download
 • se completează de facultate și se transmite prin e-mail către student pentru a fi prezentată partenerului de practică (numai în cazul în care partenerul de practică este propus de student);
 1. Convenție de practicădownload
 • se completează, se semnează, se ștampilează de partenerul de practică și se transmite către facultate prin intermediul studentului practicant (numai în cazul în care partenerul de practică este propus de student);
 • se depune, în original, la secretariatul facultății şi se trimite pe email;
 1. Caietul de practică download

- se completează de student, se semnează de coordonatorul de practică (desemnat de partenerul de practică), se scanează și se încarcă electronic în spațiul de evaluare deschis pe platforma Blackboard;

 1. Fișa de observație pe parcursul stagiului de practică download

- se completează și se semnează de coordonatorul de practică, se scanează și se încarcă electronic în spațiul de evaluare deschis pe platforma Blackboard;

 1. Fișa de de evaluare poststagiu de practică download

- se completează și se semnează de coordonatorul de practică, se scanează și se încarcă electronic în spațiul de evaluare deschis pe platforma Blackboard;

 1. Atestat de practică download

- se completează și se semnează de coordonatorul de practică, se semnează și se ștampilează de conducătorul instituției partenere de practică, se scanează și se încarcă electronic în spațiul de evaluare deschis pe platforma Blackboard;

Studenții care nu identifică o instituție la care să desfășoare activitatea de practică, completează Cererea de practică și vor fi repartizați de conducerea facultății la una din organizațiile partenere.

Responsabil practică Management -ID

Conf.univ.dr. Cristian Uţă

e-mail: cristi.uta@spiruharet.ro