Studentii care s-au inscris si au finalizat stagiul de practica (in perioada februarie-mai 2021 sau august 2021) trebuie sa incarce pe platforma Blackboard, in spatiul dedicat sesiunii de evaluare, Caietul de practică- download (completat integral; pe coperta/prima pagina se vor mentiona numele studentului si numele tutorelui de la partenerul de practica), Contractul de practică- download, Convenția de practică- download si Fisa de evaluare poststagiudownload (completata si semnata de tutore; se vor mentiona numele studentului si numele tutorelui).

Studentii care nu s-au inscris si nu au participat la stagiul de practica in una din perioadele mentionate, respectiv februarie-mai 2021 sau august 2021, au posibilitatea de a participa la stagiul de practica organizat in perioada februarie-mai 2022 - conform indicatiilor afisate pentru studentii anului 2 (2021-2022).

Evaluarea se va desfasura online, prin Google Meet conform Programarii de credite si diferente pentru anii terminali.