ANUL I 

ANUL II

ANUL III

Orar EDUCAȚIE FIZICĂ

STRUCTURA SĂPTĂMÂNILOR IMPARE / PARE PENTRU SEMESTRUL II descarca

Calendarul activităților didactice an universitar 2022-2023, Semestrul 2 descarca

PRECIZĂRI PRIVIND CALCULUL NOTEI FINALE descarca