Prof.univ.dr. Cicilia Ionescu - an I, Contabilitate şi informatică de gestiune, IF

Conf.univ.dr. Lăcrămioara Hurloiu - an II, Contabilitate şi informatică de gestiune, IF

Conf.univ.dr. Luminiţa Ionescu - an III, Contabilitate şi informatică de gestiune, IF