Programarea examenelor pentru anul I

Programarea examenelor pentru anul al II-lea

Programarea examenelor pentru anul al III-lea

În sesiunea de iarnă 21ianuarie _10 februarie 2019, se pot sustine examene de credite si diferente pentru anul terminal, dupa cum urmeaza:

Studentii inscrisi conform prevederilor art.44 din Regulamentul privind activitatea profesionala a studentilor 2017/ 2018, vor putea sustine examenele de credite si diferente pentru ambele semestre fara achitarea taxelor de reexaminare Programare download

Studentii care nu se incadreaza in prevederile art.44 din Regulamentul privind activitatea profesionala a studentilor 2017/ 2018, vor putea sustine examenele de credite si diferente pentru ambele semestre, cu achitarea taxelor de rexaminare, in baza unei cereri depuse la secretariatul Facultatii Programare download