Anul I IF (restante 03 - 07 sept 2018) download

Anul al -II-lea IF (restante 03 - 07 sept 2018) download

ATENTIE! EXAMENUL SCRIS la disciplina INFORMATICA DE GESTIUNE (LIMBAJE), anul II, CIG, programat initial vineri 07 septembrie 2018, ora 16.00, sala 1305,  se muta, din motive obiective, in ziua de JOI 06 SEPTEMBRIE 2018, ora 16.00, sala 1306.

 Anul al -III-lea IF (restante 03 - 07 sept 2018) download

 

Anul I IF (reexaminari 10 - 14 sept 2018) download

Anul al -II-lea IF (reexaminari, credite si diferente 10 - 14 sept 2018) download

Anul al -III-lea IF (reexaminari, credite si diferente 10 - 14 sept 2018) download