Programarea examenelor din sesiunea de iarna 2018

Programarea examenelor din sesiunea de iarna 2018

Programarea examenelor pentru anul I

Programarea examenelor pentru anul al II-lea

Programarea examenelor pentru anul al III-lea

In sesiunea de iarna 22 ianuarie_11 februarie 2018 se pot sustine examene de credite si diferente pentru anul terminal, dupa cum urmeaza:

Studentii inscrisi conform prevederilor art.44 din Regulamentul privind

...

Programarea examenelor din sesiunea de iarna 2018

Programarea examenelor pentru anul I

Programarea examenelor pentru anul al II-lea

Programarea examenelor pentru anul al III-lea

In sesiunea de iarna 22 ianuarie_11 februarie 2018 se pot sustine examene de credite si diferente pentru anul terminal, dupa cum urmeaza:

- Studentii inscrisi conform prevederilor art.44 din Regulamentul privind

...

Programarea examenelor din sesiunea de iarna 2018

Programarea examenelor pentru anul I

Programarea examenelor pentru anul al II-lea

Programarea examenelor pentru anul al III-lea

In sesiunea de iarna 22 ianuarie_11 februarie 2018 se pot sustine examene de credite si diferente pentru anul terminal, dupa cum urmeaza:

Studentii inscrisi conform prevederilor art.44 din Regulamentul privind

...

SESIUNEA iulie 2018/ septembrie 2018/ februarie 2019

SESIUNEA februarie 2019

Rezultate finale - Examen de licenta - sesiunea februarie 2019 download

Rezultate Examen de licenta - Proba 2 - Sustinerea lucrarii download

Rezultate finale Proba 1Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate download

Repartizarea absolventilor pentru Proba 2 - Sustinerea lucrarii de licenta download

Rezultate

...

SESIUNEA iulie 2018/ septembrie 2018/ februarie 2019

SESIUNEA februarie 2019

Rezultate finale - Examen de licenta - sesiunea februarie 2019 download

Rezultate Examen de licenta - Proba 2 - Sustinerea lucrarii download

Rezultate finale Proba 1Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate download

Repartizarea absolventilor pentru Proba 2 - Sustinerea lucrarii de licenta download

Rezultate

...

SESIUNEA iulie 2018/ septembrie 2018/ februarie 2019

SESIUNEA februarie 2019

Rezultate finale - Examen de licenta - sesiunea februarie 2019 download

Rezultate Examen de licenta - Proba 2 - Sustinerea lucrarii download

Rezultate finale Proba 1Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate download

Repartizarea absolventilor pentru Proba 2 - Sustinerea lucrarii de licenta download

Rezultate

...

METODOLOGII ADMITERE

Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii in ciclul de studii universitare de licență pentru anul universitar 2017-2018 download

Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii in ciclul de studii universitare de master pentru anul universitar 2017-2018 download

Referendum

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, art. 209, ale Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4062/2011 privind metodologia cadru de organizare a referendumului la nivelul universităţilor pentru alegerea modalităţii de desemnare a rectorului, ale Cartei Universităţii Spiru Haret, art.

...

Repartizarea pe grupe a masteranzilor an universitar 2019-2020

Grupe anul I CAEIP download

Grupe anul II CAEIP download

Prezentarea Programului de master Audit Financiar Contabil

Prezentarea Programului de master Audit Financiar Contabil download

 Protocol CECCAR - Masterat Audit financiar contabil si Act aditional

Programare Activităţi Tutoriale - Management - ID - 2019-2020

Programare Activităţi Tutoriale - Management an I -  sem 1, ID download

Programare Activităţi Tutoriale - Management an II- sem 1 - ID download

Programare Activităţi Tutoriale - Management an III -  sem 1, ID download

ALEGERI PARŢIALE FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

TURUL II al alegerilor pentru desemnarea reprezentantului studenților în Consiliul Facultății se va desfășura în data de 22.11.2017, orele 12,00 - 16,00 în Amfiteatrul A5 .

 

În conformitate cu Metodologia privind procesul de stabilire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere la nivelul Universităţii Spiru Haret, în cadrul

...

Programare evaluare pe parcurs sem I Management

Anul I, 2017-2018,  Evaluare pe parcurs nr 1 download

Anul al-II-lea, 2017-2018, Evaluare pe parcurs nr 1 download

Anul al-III-lea, 2017-2018, Evaluare pe parcurs nr 1 download

Anul I, 2017-2018,  Evaluare pe parcurs nr 2 download

Anul al-II-lea, 2017-2018, Evaluare pe parcurs nr 2 download

Anul al-III-lea, 2017-2018, Evaluare pe parcurs nr 2 ...

Programare evaluare pe parcurs sem I, Marketing

Anul I, 2017-2018,  Evaluare pe parcurs nr 1 download

Anul al-II-lea, 2017-2018, Evaluare pe parcurs nr 1 download

Anul al-III-lea, 2017-2018, Evaluare pe parcurs nr 1 download

Anul I, 2017-2018,  Evaluare pe parcurs nr 2 download

Anul al-II-lea, 2017-2018, Evaluare pe parcurs nr 2 download

Anul al-III-lea, 2017-2018, Evaluare pe parcurs nr 2 ...