Modificări temporare la orar

Pentru studenţii anului I la disciplina ECONOMIE şi studenţii anului III la disciplina GESTIUNEA FORŢELOR DE VÂNZARE intervin urmatoarele modificări an I si III MK modificari temporare

Modificări temporare la orar

Pentru studenţii anului I la disciplina ECONOMIE şi studenţii anului III la desciplina ECONOMIE MONETARĂ intervin urmatoarele modificări Modificări temporare orar an I, III CIG

Evaluare pe parcurs- an I, II şi III - semestrul I

Programarea evaluării pe parcurs - an I, II şi III semestrul I download

Evaluare pe parcurs- an I, II şi III - semestrul I

Programarea evaluării pe parcurs - an I, II şi III semestrul I download

Evaluare pe parcurs- an I, II şi III - semestrul I

Programarea evaluării pe parcurs - an I, II şi III semestrul I download

ALEGERI PARTIALE

În conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a alegerilor reprezentanţilor studenţilor în structurile de conducere ale Universităţii Spiru Haret, în cadrul Facultăţii de Științe Economice București sunt organizate alegeri pentru ocuparea în Consiliul Facultăţii a unei funcţii vacante de membru –reprezentant al studenţilor.

...

Practică de specialitate - An II MRPA- AN UNIV 2019-2020

COLOCVIU PRACTICA 
Colocviul de practică se va desfăşura la data stabilită pentru fiecare program de studii, online, folosind Google Meet. 
Studentii vor încarcă pe plaforma Blackboard documentele rezultate din desfăşurarea stagiului de practică (caietul de practică completat, fişe etc.) cu cel puţin 48 ore înainte de data colocviului. Documentele vor fi
...

Practică de specialitate - An II- AFC- AN UNIV 2019-2020

                                                 

MĂSURI PRIVIND EFECTUAREA ÎN BUNE CONDIȚII ASTAGIULUI DE PRACTICĂ DE SPECIALITATE

În vederea realizării obiectivelor disciplinei PRACTICĂ DE SPECIALITATE, masteranzii au obligativitatea parcurgerii stagiului de practică pe parcursul semestrului 3, conform orarului afişat (calendar de practica) si următoarelor precizări:

  • stagiul de practică se va desfășoară la
...

Practica de specialitate CAEIP - an II- an universitar 2019-2020

COLOCVIU PRACTICA 
Colocviul de practică se va desfăşura la data stabilită pentru fiecare program de studii, online, folosind Google Meet. 
Studentii vor încarcă pe plaforma Blackboard documentele rezultate din desfăşurarea stagiului de practică (caietul de practică completat, fişe etc.) cu cel puţin 48 ore înainte de data colocviului. Documentele vor fi
...

Repartizarea masteranzilor pe grupe pentru anul universitar 2019-2020

Anul I, IF 2019-2020 download

Anul II, IF 2019-2020 download

ORAR sem.I an universitar 2018-2019

Orar an I 2018-2019 - sem 1 - AU INTERVENIT MODIFICĂRI!!!!

2018-2019 orar semestrul I

Anul I download

Anul II download

Orar 2018-2019 sem I

Anul I  download - au intervenit modificări - 16 oct.

Anul II download - au intervenit modificări - 22 nov.

 

ORAR sem.I an universitar 2018-2019

AN I 2018-2019 SEM 1- actualizat 09 noiembrie 2018

AN II 2018-2019 SEM 1 - actualizat 09 noiembrie 2018

ORAR sem.I an universitar 2018-2019

ANUL I IF - actualizat 19 octombrie 2018 

ANUL AL -II-LEA IF  - actualizat 19 octombrie 2018 

ANUL AL -III-LEA IF  - actualizat 19 octombrie 2018