ORAR semestrul al II-lea, an universitar 2019-2020

ORAR semestrul al II-lea, an universitar 2019-2020

ANUNŢ EXAMEN DE DISERTAȚIE SESIUNEA FEBRUARIE 2020

În conformitate cu Regulamentul propriu privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă şi disertaţie, aprobat de Senatul Universităţii Spiru Haret, examenul de disertație din sesiunea februarie 2020 constă într-o singură probă:

PROBĂ OBLIGATORIE: Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie

- Data susţinerii: 11 februarie 2020

Nota de

...

ANUNŢ EXAMEN DE DISERTAȚIE SESIUNEA FEBRUARIE 2020

În conformitate cu Regulamentul propriu privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă şi disertaţie, aprobat de Senatul Universităţii Spiru Haret, examenul de disertație din sesiunea februarie 2020 constă într-o singură probă:

PROBĂ OBLIGATORIE: Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie

- Data susţinerii: 11 februarie 2020

Nota de

...

ANUNŢ EXAMEN DE DISERTAȚIE SESIUNEA FEBRUARIE 2020

În conformitate cu Regulamentul propriu privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă şi disertaţie, aprobat de Senatul Universităţii Spiru Haret, examenul de disertație din sesiunea februarie 2020 constă într-o singură probă:

PROBĂ OBLIGATORIE: Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie

- Data susţinerii: 11 februarie 2020

Nota de

...

ANUNŢ EXAMEN DE DISERTAȚIE SESIUNEA FEBRUARIE 2020

În conformitate cu Regulamentul propriu privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă şi disertaţie, aprobat de Senatul Universităţii Spiru Haret, examenul de disertație din sesiunea februarie 2020 constă într-o singură probă:

PROBĂ OBLIGATORIE: Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie

- Data susţinerii: 11 februarie 2020

Nota de

...

ANUNŢ EXAMEN DE LICENŢĂ SESIUNEA FEBRUARIE 2020

În conformitate cu Regulamentul propriu privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă şi disertaţie, aprobat de Senatul Universităţii Spiru Haret, examenul de licenţă din sesiunea februarie 2020 constă în două probe obligatorii:

PROBA 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate 

Data susţinerii: 10 februarie 2020

PROBA 2:

...

ANUNŢ EXAMEN DE LICENŢĂ SESIUNEA FEBRUARIE 2020

În conformitate cu Regulamentul propriu privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă şi disertaţie, aprobat de Senatul Universităţii Spiru Haret, examenul de licenţă din sesiunea februarie 2020 constă în două probe obligatorii:

PROBA 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate 

Data susţinerii: 10 februarie 2020

PROBA 2:

...

ANUNŢ EXAMEN DE LICENŢĂ SESIUNEA FEBRUARIE 2020

In conformitate cu Regulamentul propriu privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă şi disertaţie, aprobat de Senatul Universităţii Spiru Haret, examenul de licenţă din sesiunea februarie 2020 constă în două probe obligatorii:

PROBA 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate 

Data susţinerii: 10 februarie 2020

PROBA 2:

...

ANUNŢ EXAMEN DE LICENŢĂ SESIUNEA FEBRUARIE 2020

 În conformitate cu Regulamentul propriu privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă şi disertaţie, aprobat de Senatul Universităţii Spiru Haret, examenul de licenţă din sesiunea februarie 2020 constă în două probe obligatorii:

PROBA 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate 

Data susţinerii: 10 februarie 2020

PROBA 2:

...

ANUNŢ EXAMEN DE LICENŢĂ SESIUNEA FEBRUARIE 2020

În conformitate cu Regulamentul propriu privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă şi disertaţie, aprobat de Senatul Universităţii Spiru Haret, examenul de licenţă din sesiunea februarie 2020 constă în două probe obligatorii:

PROBA 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate 

Data susţinerii: 10 februarie 2020

PROBA 2:

...

PRACTICĂ DE SPECIALITATE - AN UNIVERSITAR 2019-2020

Credite și diferențe la disciplina Practica de specialitate, perioada 24-26 septembrie 2020
 
În cadrul sesiunii de credite și diferențe organizată în perioada 24-26 septembrie 2020, examenul la disciplina practică de specialitate se va desfășura în data de 25 septembrie în intervalul 11.00 - 12.00 respectiv 16.00 - 17.00
Studenții care au achitat taxa
...

PRACTICĂ DE SPECIALITATE - AN UNIVERSITAR 2019-2020

Inscrierea la Stagiul de practica organizat in luna august 2020 (transmiterea Contractului de practica si a Conventiei-cadru) se poate realiza si online, accesand link-ul:

https://forms.gle/6AKj54LssZ2HNK1n9

Responsabil practica,
Conf.univ.dr. Rusu Bianca

 

Credite si diferente PRACTICA DE SPECIALITATE

- Contabilitate și Informatică de gestiune

...