Practica de specialitate

- specializarea Marketing -

Studenții înscriși în anul 2 au obligativitatea desfășurării stagiului de practică de specialitate pe parcursul semestrului 2 (anul universitar 2018-2019), respectiv în perioada 22.02.2019 - 31.05.2019.

Stagiul de practică se organizează pe parcursul semestrului 2, de regulă în fiecare zi de vineri, respectiv 84 de ore (6 ore pe zi) și se finalizează cu evaluarea prin colocviu (3 credite transferabile).

Stagiul de practică se poate desfășura, după caz, la o instituție parteneră propusă de student sau la o instituție stabilită de facultate.

Documentația necesară organizării, desfășurării și evaluării stagiului de practică de specialitate este compusă din:

- se încheie între Universitatea Spiru Haret, instituția parteneră de practică și student.

- se completează în trei exemplare (un exemplar la student, un exemplar la partenerul de practică și un exemplar la facultate);

- cele trei exemplare se depun, în original, la secretariatul facultății, până la data de 18.02.2019.

- în Anexa 1 se vor preciza obligatoriu numele și datele de contact ale studentului primit în practică și numele și datele de contact ale tutorelui (persoana desemnată de instituția parteneră să coordoneze activitatea de practică a studentului).

- convenția trebuie semnată și ștampilată de partenerul de practică.

- se completează în două exemplare (un exemplar la student și un exemplar la facultate);

- cele două exemplare se depun, în original, la secretariatul facultății, până la data de 18.02.2019.

- se completează de către student (se vor descrie elementele de conținut ale temelor de practică);

- se prezintă la data stabilită pentru evaluare.

- se completează și se semnează de către tutore (de la partenerul de practică);

- se prezintă la data stabilită pentru evaluare.

*Studenții care nu au identificat o instituție la care să desfășoare activitatea de practică de specialitate vor fi repartizați de conducerea facultății la una din organizațiile partenere. Studenții care se încadrează în această situație nu trebuie să completeze Convenția de practică, dar trebuie să anunțe, prin e-mail, faptul că nu au identificat o instituție la care să efectueze practica de specialitate.

Responsabil practică Marketing

Conf.univ.dr. Daniel Gârdan

e-mail: danielgardan@gmail.com