În sesiunea de iarnă (20 ianuarie – 9 februarie 2020) se pot susține examene de credite și diferențe pentru anul terminal (anul 3 de la programele de studii universitare de licenta si anul 2 de la programele de studii universitare de masterat), după cum urmează:

  • Studenții înscriși conform prevederilor art. 44 din Regulamentul privind activitatea profesională a studenților 2018/2019, vor putea susține examenele de credite și diferențe pentru ambele semestre fără achitarea taxelor de reexaminare, cu excepția examenelor practice (schițe, proiecte de verificare, laboratoare, etc.);
  • Studenții care nu se încadrează în prevederile art. 44 din Regulamentul privind activitatea profesională a studenților 2018/2019, vor putea susține examenele de credite și diferențe pentru ambele semestre, cu achitarea taxelor de reexaminare, în baza unei cereri depuse la secretariatul facultății.