Conform Hotarârii Senatului nr. 126/ 18.09.2018, în perioada 19 - 21.09.2018 se va organiza o sesiune specială de restanţe, credite şi diferenţe.

Examenele pot fi susţinute pe baza unei cereri scrise, depuse la secretariat şi a achitării taxelor aferente.