Marți, 29.05.2018 vor avea loc ALEGERILE PENTRU DESEMNAREA RECTORULUI UNIVERSITĂŢII SPIRU HARET BUCUREŞTI.
 
La ALEGERI participa cadrele didactice şi cercetătorii care sunt angajate/angajaţi cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată în cadrul Universităţii şi reprezentanţii studenţilor din Senatul universitar şi din Consiliile facultăţilor.
 
În Campusul Didactica alegerile se vor desfășura în Sala de Consiliu din corpul B, etajul 1, între orele 10,00-14,00 .