Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, art. 209, ale Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4062/2011 privind metodologia cadru de organizare a referendumului la nivelul universităţilor pentru alegerea modalităţii de desemnare a rectorului, ale Cartei Universităţii Spiru Haret, art. 59, alin. (2) şi ale Metodologiei proprii de organizare a referendumului universitar pentru alegerea modalităţii de desemnare a rectorului şi ţinând seama de Hotărârea Senatului Universităţii Spiru Haret nr. 129/2017 din 27 septembrie 2017, în ziua de 29.11.2017 în toate locaţiile Universităţii Spiru Haret din Bucureşti se va organiza REFERENDUMUL UNIVERSITAR PENTRU ALEGEREA MODALITĂŢII DE DESEMNARE A RECTORULUI UNIVERSITĂŢII SPIRU HARET BUCUREŞTI.