In conformitate cu Regulamentul propriu privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă şi disertaţie, aprobat de Senatul Universităţii Spiru Haret, examenul de licenţă din sesiunea februarie 2020 constă în două probe obligatorii:

PROBA 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate 

Data susţinerii: 10 februarie 2020

PROBA 2: Susţinerea lucrării de licenţă 

Data susţinerii: 12 februarie 2020

Examenul de licenţă se consideră examen promovat dacă absolventul obţine nota minimă 5 (cinci) la fiecare probă şi media minimă 6 (şase) la examenul de licenţă (media notelor la cele două probe).

Programarea pe ore/săli va fi afişată în timp util pe site-ul facultăţii.

                    Conducerea Facultăţii.

 

 REPARTIZAREA PE SĂLI A ABSOLVENŢILOR ÎNSCRIŞI LA EXAMENUL DE LICENŢĂPROBA 2, sesiunea februarie 2020

REPARTIZAREA PE SĂLI A ABSOLVENŢILOR ÎNSCRIŞI LA EXAMENUL DE LICENŢĂ PROBA 1, SESIUNEA FEBRUARIE 2020

Precizari privind desfasurarea Examenului de licenta - sesiunea februarie 2020

Garderoba si sala de asteptare